Tudalen Youtube Gofalaeth Y Priordy, Cana a Bancyfelin