Cerddoriaeth

Hen Galan yn y Vale

Lowri Fron

Bydd y Fari Lwyd yn ymweld â’r Vale ar ôl pwnco rownd y pentre.

Cyngerdd Blygain Anffurfiol

Efan Williams

Cynhelir cyngerdd anffurfiol yn naws y blygain yng Nghapel Rhydlwyd, Lledrod ar nos Lun 30 Ionawr …

Dathlu’r Nadolig gydag Aled Myrddin a’r teulu

Marian Beech Hughes

Dathliad Nadolig Cymdeithas Lenyddol y Garn, yng nghwmni Aled Myrddin a’r teulu

Carol, Cerdd a Chân

Ifan Meredith

yng nghwmni: – Côr Meibion Cwmann a’r cylch – Côr Plant Ysgol Carreg Hirfaen – …

Gigs Cefn Car 3 – MAES PARCIO, FRANCIS REES, CEILA

Dafydd Herbert-Pritchard

Rydym newydd gyhoeddi ein trydydd ddigwyddiad o’r gigs newydd o’r enw ‘Gigs Cefn Car’ Bydd y gigs …

Cyngerdd Nadoligaidd

Dylan Lewis

Cyngerdd Nadolig yn Eglwys Sant Iago, Cwmann am 6.00y.h.Artistiaid y noson fydd Côr Cardi-Gân ac …

Carol Cerdd a Chân

Dylan Lewis

Dewch i ymuno gyda ni yn y noson fawr Nadoligaidd yn Eglwys Sant Pedr Llanbed nos Sadwrn Rhagfyr …

Cymanfa Garolau Sioe’r Cardis

Sara Jenkins

Cymanfa Garolau apêl Sioe’r Cardis 2024 Llywydd: Beti Griffiths Arweinydd: Delyth Hopkins …

Naw llith a charolau

Gwennan Williams

Cyngerdd Nadolig Côr ABC yn seiliedig ar yr Ŵyl Naw Llith a Charolau.

Christus Natus Est

Cadan ap Tomos

Côr CF1 a Chôr y Gleision yn cyflwyno gwaith i’r nadolig ‘Christus Natus Est’ …