Cerddoriaeth

Cowbois Rhos Botwnnog

Carys Hedd

COWBOIS RHOS BOTWNNOG Gig tymhorol arbennig a set estyngedig gan Cowbois Rhos Botwnnog.

Cyngerdd Pigion Eisteddfod

Janice Thomas

Cyngherdd pigion Clwb Felinfach o Eisteddfod CFfI Ceredigion.
Rhys Meirion a gwesteion arbennig

Rhys Meirion a gwesteion arbennig

Catrin Angharad Jones

Cyngerdd yng nghwmni Rhys Meirion gyda gwestai arbennig – Rhys Meilyr, Côr Ieuenctid Môn, …
Gruff Wyn a Steffan Lloyd

Nadolig yng Nghwmni Gruff a Steff

Catrin Angharad Jones

Noson Nadoligaidd yng Nghwmni talentau mawr Môn – Gruffydd Wyn a Steffan Lloyd Owen.
Cymanfa Carolau

Cymanfa Garolau

Catrin Angharad Jones

Cyfeillion Mechell yn cyflwyno Cymanfa Garolau yng Ngapel Jerwsalem, Mynydd Mechell.
Cyngerdd Meibion Goronwy

Meibion Gorowny a Chôr Meibion Penybont

Catrin Angharad Jones

Noson yng nghwmni Meibion Goronwy a Chôr Meibion Penybont. Nos Wener, Tachwedd 17eg am 7y.h.

Cyngerdd Nadolig Ysgol Gyfun Llangefni

Ysgol Gyfun Llangefni

Noson o adloniant Nadoligaidd yng nghwmni disgyblion yr ysgol. 

Cyngerdd Nadolig

Ysgol Gyfun Llangefni

Noson o adloniant Nadoligaidd yng nghwmni disgyblion yr ysgol. 

Carolau’r Gwasanaethau Brys

Y Glorian

Dewch i ganu carolau a chlywed perfformiadau gan ddoniau lleol.

Atgof o’r Sêr

Heledd Williams

Bydd Bois y Gilfach o ganol Ceredigion a Chôr Tonic o Gaerfyrddin yn cyflwyno Atgof o’r Sêr gan …