Cadw yn y cof: sgwrs i’ch hysbrydoli i ddod â hanes lleol yn fyw

19:00, 27 Hydref

Ydy hanes lleol yn bwysig i chi?

Ymunwch â ni am sgwrs ddifyr gydag Elin Nant, John Dilwyn a Ioan Lord.

Bydd yn gyfle i drafod be sy’n gwneud hanesyn lleol da, a meddwl am ffyrdd o ddefnyddio’r cyfryngau digidol i ddod â hanes lleol yn fyw i gynulleidfa newydd.