calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 25 Mawrth 2023

Arddangosfa Celf Coast Cymru

Hyd at 26 Mawrth 2023, 16:00 (Am ddim)
Fis Mawrth, bydd gweithiau ugain o artistiaid a beirdd blaenllaw o Gymru yn dod at ei gilydd o dan yr un to am y tro cyntaf erioed — mewn arddangosfa a ysbrydolwyd gan Lwybr Arfordir Cymru.

Arddangosfa Celf Coast Cymru

Hyd at 26 Mawrth 2023, 16:00
Arddangosfa o waith cyffrous, wedi’i greu gan rai o artistiaid a beirdd gorau Cymru Ym mis Mawrth eleni, bydd yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd yn croesawu arddangosfa gelf unigryw yn arddangos …

Gwanwyn Glan Cymru 2023

Hyd at 2 Ebrill 2023, 17:00
Gwanwyn Glan Cymru 2023 “Dim Lluchio Llanast yn Llanwenog! Eich sbwriel chi a’ch miri, Mowredd! Ewch a fe ’da chi!” Mae angen eich HELP CHI ARNOM!

Teithiau Tywys Rhys Mwyn 

10:00–13:00 (£8)
Taith o Gastell Penrhyn i Landygai dan arweiniad Rhys Mwyn

Ffair Recordiau

10:30–15:30 (Am ddim)
Ffair Recordiau yn cynnig amrywiaeth eang iawn o bob math o recordiau Cymraeg, Eingl-Americanaidd, Reggae, Ffyrc, Jazz, Blues ayyb. Recordiau prin a a bargeinion di-ri.

Stiwdio Straeon

10:30 hyd at 15:30, 26 Mawrth 2023 (Am Ddim)
Estynnir gwahoddiad cynnes i chi gymryd rhan yn Stiwdio Straeoni Arts4wellbeing ar gyfer “Taith Dyffryn Teifi” yn Neuadd Tysul, Llandysul.

Cyngerdd Pasg Cantorion Sirenian

19:30–22:00 (£12.00)
Cyngerdd Cantorion Sirenian Cyfarwyddydd Cerdd: Jean Stanley Jones ‘Requiem Fauré’ – Côr ac organ Unawdydd Baritôn: Samuel Snowdon  Unawdydd Soprano: Jill Bent Organydd a …

Yfory 26 Mawrth 2023

Taith Gerdded

10:00
Taith Gerdded Hamddenol Tair Milltir. Trwy ardal Parc-y-rhos, Cwmann. Dechrau a gorffen o flaen Capel Bethel. Codi arian tuag at gynorthwyo doddefwyr y ddaeargryn yn Syria a Thwrci.

Am dro a sgwrs gyda meddwl.org

14:00 (Am ddim)
Am dro hamddenol ac anffurfiol ar hyd y prom, a chyfle i sgwrsio. Cyfarfod yn y Bandstand am 2pm, dydd Sul 26 Mawrth. Croeso i bawb!

Tacluso’r Ganolfan

14:00–16:00
Beth am ddod i helpu ni dacluso tu fewn a thu allan y ganolfan? Fe fydd amrywiaeth o dasgau i rhannu rhwng y grŵp. Diolch o galon am bob cymorth.

Tacluso’r Ganolfan

14:00–16:00
Os mae cwpl o oriau sbâr gyda chi Dydd Sul, beth am ddod i helpu ni dacluso tu fewn a thu allan y Ganolfan? Fe fydd amrywiaeth o dasgau i’w gwblhau a gellid dewis beth sy’n siwtio gorau.

Dydd Llun 27 Mawrth 2023

Bingo Pasg Ysgol Penybryn

18:30
Bingo Pasg Cyfeillion Ysgol Penybryn Clwb Criced a Bowlio Bethesda Nos Fawrth 27ain o Fawrth, 6.30pm Drysau’n agor am 6pm Dewch i gefnogi a mwynhau!

Lansiad “Y Traeth o dan y Stryd”

19:30–21:00 (Am ddim)
Mae Cyhoeddiadau Barddas yn lansio cyfrol newydd y Prifardd Hywel Griffiths – Y Traeth o Dan y Stryd Yn y gyfrol, mae Hywel yn gofyn ble, a sut, y gall bardd ar drothwy deugain oed ganfod y …

Dydd Mawrth 28 Mawrth 2023

Gofod Gwnïo

17:00–19:00 (Am ddim ond gwerthfawrogi cyfraniadau tuag at deunyddiau)
Sesiwn Gwnïo Sylfaenol Ymunwch â ni i ddysgu sgiliau gwnïo, sylfaenol i fedrus. A chael go ar greu dilledyn, fag neu fel arall.

Dydd Mercher 29 Mawrth 2023

Cymdeithas Hanes Rachub

19:00
Bryn Evans – ‘Sgotwrs Lleol.

Peint a Sgwrs

19:00–21:00 (Am ddim)
Sesiwn sgwrsio i ddysgwyr Cymraeg ac i siaradwyr iaith gyntaf gymdeithasu Croeso i bawb!

Dydd Iau 30 Mawrth 2023

Blogiau byw ar y gwefannau bro: beth yw beth?

12:30
Mae blogiau byw yn ffordd grêt o ddod â digwyddiad yn fyw… ac mae modd i unrhyw un sydd â gwefan fro ddechrau eich blog byw eich hun, ac annog eraill i gyfrannu lluniau, fideos a sylwadua ato!

Blogiau byw ar y gwefannau bro: beth yw beth?

18:00
Mae blogiau byw yn ffordd grêt o ddod â digwyddiad yn fyw… ac mae modd i unrhyw un sydd â gwefan fro ddechrau eich blog byw eich hun, ac annog eraill i gyfrannu lluniau, fideos a sylwadua ato!

Bingo Pasg Ysgol Llanllechid

18:30
Holl elw at gronfa Cyfeillion yr Ysgol 

Bethan Gwanas yn trafod ‘Gwrach y Gwyllt’ & Merch y Gwyllt

20:00 (£3)
Cyfle i gwrdd â’r awdures enwog, Bethan Gwanas. Bydd yn darllen rhannau o ‘Gwrach y Gwyllt’ a ‘Merch y Gwyllt’ ac yn trafod y Nofelau arloesol hyn. Bydd cyfle i’r cyhoedd holi a thrafod hefyd.

Comedy Translates – Noson gomedi ddwyieithog. Mewn ffordd!

20:30 (£15)
A ydych chi erioed wedi ystyried sut beth fyddai comedi stand-yp mewn iaith arall? Wel dyma’ch cyfle i ddarganfod. Mewn ffordd. Cychwynnodd hyn fel syniad syml.

Dydd Gwener 31 Mawrth 2023

Cyfres Caban 3

19:00
ADLONIANT; DIWYLLIANT; CHWYLDRO! YesCymru Bro Ffestiniog yn cyflwyno’r drydedd mewn cyfres o nosweithiau yng nghaffi Antur Stiniog.

Noson i gofio Mr a Mrs Llywelyn

19:30
Am dros 20 mlynedd bu Mr a Mrs Llywelyn yn byw yn Nhy’r Ysgol, Cribyn – yntau yn brifathro’r ysgol a hithau’n athrawes yn nifer o ysgolion y cyffiniau.

Cystadleuaeth Cyrri Gŵyl Fwyd Caernarfon

19:30 (£10)
Ar nos Wener 31 Mawrth bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cynnal Cystadleuaeth Cyrri yn Feed My Lambs am 19:30.   Chi bobol Caernarfon fydd yn penderfynu enillydd y gystadleuaeth drwy sgorio pob cyrri.

GIGS CEFN CAR 5 – Cai, Maes Parcio, Alaw, keyala

20:00–01:00 (£6 // £7 AYD)
Noson electronig ag indie yn Rascals, Bangor. Mae Gigs Cefn Car yma eto i ddod ag artistiaid gorau’r wlad i leoliad agos i chi.

Dydd Sadwrn 1 Ebrill 2023

Gofal ein Gwinllan

10:00–12:00 (Am ddim)
Cynhelir sesiwn nesaf Gofal ein Gwinllan, cyfres o seiminarau yn trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i ddiwylliant a hanes Cymru, a’r iaith Gymraeg: Dyddiad: 1 Ebrill Amser: 10.00-12.00 …

Y Bont – Opera Dementia

19:00
Beth os fyddech chi’n pellhau o’r bobl rydych chi’n eu caru?Sut allan nhw ddod â chi’n ôl?

Hoff Ganeuon Huw Chiswell

20:00 (£15 / £12.50)
Noson yng nghwmni Huw Chiswell, fydd perfformio ei 15 hoff gân, ac yn adrodd yr hanes y tu ol i bob un. P’run ydi ei ffefryn, tybed?

Dydd Sul 2 Ebrill 2023

Diwrnod Darganfod Natur y Pasg ym Morfa Madryn

10:00–15:00
Ymunwch â ni yng Ngwarchodfa Natur Leol Morfa Madryn am ddiwrnod llawn o weithgareddau cyffrous i’r teulu cyfan.

Awr Dawel

15:00–16:00 (Am Ddim)
Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac anableddau, a all yn ei dro achosi gorlwytho synhwyraidd.

Dydd Mawrth 4 Ebrill 2023

Arbrofion yr Wy!

(£3.50 y plentyn)
Ymunwch â ni ar gyfer strafagansa gwyddoniaeth y gwanwyn, yn cynnwys arbrofion fel sut i wneud wy na ellir ei dorri, a pham ei bod hi’n bwrw glaw cymaint ym mis Ebrill a sut i gymylu mewn …

Chwedlau o Gymru gyda Tamar Eluned Williams

10:00 (£4)
Ymunwch â Tamar i blymio i fewn i straeon gwerin a chwedloniaeth Cymru – byd llawn hud a lledrith, gwrachod, dewiniaid, cewri a thylwyth teg.

Chwarae Synhwyraidd- y Pasg

10:00–16:00 (Am ddim)
Ymunwch â ni yn y Pwll Chwarae am ddiwrnod o weithgareddau synhwyraidd cyffrous ar thema’r Pasg. 

Stori a Chân

11:00 (Am ddim)
Dydd Mawrth, Ebrill 4ydd, 2023, 11yb-12yp. Mynediad am ddim. Coffi a the am ddim yn y Cwtsh Coffi.