calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 17 Mehefin 2024

Dylan a Neil nol yn Cae Garnedd

14:30–16:30
Dylan a Neil nol yn Cae Garnedd, Penrhosgarnedd Am ddim Ynunwch ni am bnawn o ganu gwlad, panad a raffl. Croeso cynnes i bawb Rhagor o wybodaeth: Gwenda – 07999 453676 gwenda@eryricoop.cymru

Dydd Mercher 19 Mehefin 2024

Paned a Sgwrs Rhuddlan

Croeso cynnes i siaradwyr Cymraeg o unrhyw lefel ddod draw i Lyfrgell Rhuddlan am baned a sgwrs anffurfiol (Trydydd bore Mercher pob mis)

Noson Swper GRAFT

18:30–21:30 (£15 y pen)
Rydyn ni’n edrych ymlaen at gynnal ein noson Swper gyntaf yn 2024 i ddathlu rhai o’n partneriaid anhygoel!

Dydd Iau 20 Mehefin 2024

Cynnal a Chadw Beiciau i Ddechreuwyr

17:00–19:00 (Am ddim)
Ar gyfer pobl sydd eisiau magu hyder gyda cynnal a thrwsio beics.

Dydd Gwener 21 Mehefin 2024

Teithiau Canolfan Mileniwm Cymru

15:00–16:00 (£12)
Dewch am daith gefn llwyfan i gael cipolwg arbennig ar fyd y theatr tu ôl i’r llen.

Helfa Drysor Swtan

17:30 (£10 y car)
Dewch i brofi eich sgiliau datrys problemau a’ch gwybodaeth leol a chael hwyl yn ein helfa drysor 🚘 Cychwyn o Glyn Afon, Rhydwyn, LL65 4EN ac yn gorffen mewn lleoliad gyda golygfa wych!!

Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2024

Mae gen ti Ddreigiau / You’ve Got Dragons

10:30 (£8 i bawb. Tocyn Teulu: £28 (i 4))
Gan Kathry Cave a Nick MalandAddasiad gan Mannon Steffan Ros“Mae dreigiau’n dod yn union pan nad wyt ti’n eu disgwyl.

Roc y Ddôl

11:00–23:00 (£33.25)
Cerddoraeth Cymraeg gan gantorion a bandiau Cymraeg.

Gŵyl Talgarreg

14:00 (£3 i Oedolion, £1 i oed Uwchradd, Oed cynradd am ddim)
Carnifal (thema: agored) Mabolgampau Ras Siôn Cwilt Rownderi Lluniaeth a BBQ Yr oll i ddechrau am 2yp ar Gae’r Ysgol, Talgarreg. Dewch yn llu!

Dydd Sul 23 Mehefin 2024

Diwrnod ‘Awyr Agored’ ARFOR – Llwyddo’n Lleol 2050

09:30 (Am ddim)
Ar y 23ain o Fehefin, bydd prosiect ARFOR – Llwyddo’n Lleol 2050 yn cynnal diwrnod wedi ei selio ar y thema ‘Awyr Agored’, yn Llanberis!

Gwasanaeth Dathlu Ambiwlans Sant Ioan

17:00 (£10)
Lluniaeth ysgafn, a gwasanaeth i ddilyn am 6yh gyda’r Gwir Barchedig David Morris a Chôr Corisma. Yr elw tuag at Ambiwlans Sant Ioan.

Dydd Llun 24 Mehefin 2024

“Brangwyn Y Gwneuthurwr Printiau” Darlith gan Dr Libby Horner

14:00–16:00 (Am Ddim)
I cyd fynd hefo arddangosfa MEWN PRINT: SYR FRANK BRANGWYN RA (1867 – 1956) bydd cyfres o dair darlith fydd yn rhoi golwg manwl ar fywyd a gwaith  y dyluniwr Frank Brangwyn .

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2024

Gwinllan Llaethliw

17:30–19:00
Dewch i glywed hanes Gwinllan Llaethliw yng nghwmni Siw a Richard Evans Archebwch eich lle drwy e-bost at hazel.thomas@uwtsd.ac.uk neu neges ffôn 07973840285

Dydd Mercher 26 Mehefin 2024

Grymuso gyda’n Gilydd: sesiwn sgiliau hyrwyddo

10:00
Tîm Golwg Creadigol fydd yn cynnig cynghorion a syniadau i’ch helpu i hyrwyddo digwyddiadau a phrosiectau’n effeithiol ar lefel leol a chenedlaethol.

Dylan a Neil yn Pesda

13:30 (Am ddim)
Dewch draw i Glwb Rygbi Bethesda i gael eich diddanu gan Dylan a Neil. Canu gwlad, panad a raffl. Am ddim Croeso cynnes i bawb Am ragor o wybodaeth: Gwenda 07999 453676 gwenda@eryricoop.cymru

Galwch i mewn i ddysgu am Siediau Dynion

15:00 (am ddim)
Mae Men’s Sheds yn ofod cymunedol bywiog sydd dod â dynion ynghyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol, dysgu sgiliau newydd neu gael hwyl a sgwrs  Dewch draw i weld beth yw eich barn …

Dydd Iau 27 Mehefin 2024

Lansiad | Y Cysgod yn y Cof gan Bob Morris

19:00 (Am ddim)
Dewch i ddathlu cyhoeddiad nofel gyntaf Bob Morris, Y Cysgod yn y Cof, ym Mhant Du gyda John Dilwyn Williams yn holi’r awdur. Croeso mawr i bawb!