calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 24 Mai 2024

Helpu Ffermdy Mynachlog Fawr

Hyd at 31 Mai 2024, 13:52
Allwch chi helpu Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur i drwsio ffermdy Mynachlog Fawr? Yn 2024 mae’r Ymddiriedolaeth yn anelu at gynnal gwaith brys ac arolygon o’r ffermdy.

Theatr Bara Caws yn cyflwyno Ffenast Siop

Hyd at 25 Mai 2024
Ffenast Siop gan Iola Ynyr a Carys Gwilym “Ma menopos ‘di rhoi sbectol o wirionedd yn sownd ar y nhrwyn i, jysd weithia ma hi’n stemio.” Sioe un ddynes am Delyth yn ffeindio ei ffordd mewn bywyd yn …

Caffi Trwsio Bangor

09:30–15:30 (Am ddim)
Bydden ni’n rhoi pob ymdrech i mewn i drwsio’ch eitemau !  

Cymhorthfa Penrhosgarnedd

13:30 (Am ddim)
Mae ‘cymorthfeydd’ yn gyfle i gynrychiolwyr gwleidyddol gyfarfod wyneb yn wyneb â’u hetholwyr i drafod materion a phryderon lleol.

Mae’r Mynyddoedd yn Siarad’ – gwerth enwau lleoedd Darlith gan Ieuan Wyn

14:00–15:30 (Am Ddim)
Bydd y darlith hon gan y Prifardd Ieuan Wyn yn canolbwyntio ar ystyron a hanes nifer o enwau lleoedd yn Eryri.

Gwyl Melangell

19:00 (£15)
Noson o adloniant yn dathlu un o brif seintiau Cymru- Santes Melangell, nawdd sant ysgwarnogod a ffoaduriaid.

Nid Taith y Pererin Mohoni!

19:00 (am ddim)
Sgwrs ar-lein yn Gymraeg gan Arwel Emlyn Dyma hanes taith gan y bardd Arwel Emlyn, tua un diwrnod bob wythnos, yn ystod gwyliau’r haf 2012.

Paentio ar y Cyd PRIDE

19:00 (£25 yp neu ddau ar gyfer £45)
Ymunwch a ni am sesiwn Paentio ar y Cyd llawn lliw wrth i ni ddathlu PRIDE Abertawe. Dewch fel cwpwl neu gyda ffrindiau am noson llawn paentio, cerddoriaeth a chwerthin.  Nid celf gain yw hyn, celf …

Ffilm: The War you don’t See

19:00 (£6.50 a £4.00 i'r di-gyflog)
Mae modd prynu tocyn wrth y drws hefyd

Yfory 25 Mai 2024

Hanner tymor mis Mai ym Mhlas Newydd

Hyd at 2 Mehefin 2024
Mae’r dirwedd ym Mhlas Newydd yn cynnwys 40 erw o ardd a 129 erw o goetir a pharcdir, a gyda golygfeydd anhygoel ar draws y Fenai dyma’r lle delfrydol ar gyfer antur hanner tymor.

Eginblanhigyn a Chyfnewid Planhigion

10:00
Ydych chi wedi dechrau gormod o eginblanhigion, sy’n chwilio am gartref newydd? Rydyn ni i gyd yn ei wneud ac ni allwn oddef gweld bywyd newydd yn mynd i wastraff.

Marchnad Llambed-Lampeter Market

10:00–13:00 (am ddim)
Mae Marchnad Llambed/Lampeter Market yn digwydd ddwywaith y mis, yn gwerthu bwyd a chrefftau o safon uchel wedi’u cynhyrchu’n lleol.

MENTER RABAR

10:00–13:00
Cyfarfod ymgysylltu â’r gymuned a lansio ymgyrch ariannu torfol o geisio codi £50,000 at adnewyddu a throsi cyn-ysgol Aber-soch yn hwb cymunedol amlbwrpas, caffi yn cynnwys arddangosfa …

Marchnad Llambed

10:00–13:00 (am ddim)
Mae Marchnad Llambed yn digwydd ddwywaith y mis (yr ail a phedwerydd bore Sadwrn) yn gwerthu bwyd a chrefftau o safon wedi’w cynhyrchu’n lleol.

Hanner Tymor Mis Mai

10:00 hyd at 16:00, 2 Mehefin 2024
Dros hanner tymor mis Mai, rydym yn dathlu Wythnos Genedlaethol Garddio i’r Plant. Ymunwch hefo ni mewn gweithgareddau plannu ar gyfer y teulu oll ac i gael gweld ein gerddi ffurfiol a gwyllt.

Gŵyl Fai

13:15–21:00
Diwrnod i’r teulu cyfan. 

Sgwrs Bür Aeth #1 ‘DDOE YN OL I DDYDDIAU DA – DISGO TEITHIOL MICI PLWM’

14:00–16:00 (Am ddim)
Fel rhan o gyfres brosiect llafar Bür Aeth, cawn drafod a hel atgofion gyda dri o arloeswyr sin cerddoriaeth cyfoes Cymru. Bydd y sgwrs cyntaf yn ymwneud hefo DJ sin roc Cymraeg cyntaf: Mici Plwm .

Gig Mawr Mai: Y Cledrau a Candelas

20:00 (£10)
Bydd Y Cledrau a Candelas yn chwarae yn Nhafarn Gymunedol Yr Iorwerth nos Sadwrn 25 Mai. * Mynediad drwy docyn yn unig (£10-bargen!) * Dim tocyn dim mynediad * Bar allanol ar agor * Bydd y maes …

Dydd Sul 26 Mai 2024

“Ultimate Dinosaurs”

13:00 (£3.50 y pen)
Paratowch i fynd ar antur gyn-hanesyddol gyffrous wrth i Ben eich tywys trwy’r ysglyfaethwyr mwyaf angheuol a grwydrodd y blaned erioed.  Gallai deinosoriaid fel Tyrannosaurus Rex, Allosaurus …

Ffair Wanwyn Eglwys Glanogwen

14:00–17:00 (£5 oedolyn, pris gostyngedig i blant)
Ffair Wanwyn gyda stondinau crefftwyr lleol…lluniaeth, cacennau ayb Hwyl a chyfle i gefnogi crefftwyr lleol a chodi arian i’r Eglwys Os hoffech gynnal stondin, cynnig cerddoriaeth byw …

Sesiwn Werin Conwy

14:00–17:00
Pwyllgor Ardal Aberconwy yn cyflwyno… Sesiynau Gwerin ar y Cei yn dychwelyd ar gyfer haf 2024 yn dilyn llwyddiant llynedd!

Ar Draws Cefn y Ddraig – Gyda Ben Garrod

15:30 (Talwch Beth Allwch Chi £1 /£3 / £5)
Mae dyn cyffredin yn cymryd ras anghyffredin.

Dydd Mawrth 28 Mai 2024

Crefft Llwyn “Bushcraft”

09:30–12:30 (Am ddim)
Gweithgareddau i deuluoedd ym Mharc y Moch, dewch am fore llawn hwyl! Nifer llefydd cyfyngedig, rhaid archebu eich lle o flaen llaw.

Bore Coffi Cymunedau Cynaliadwy

10:00–13:00
Cyfres o foreau coffi am ddim i gwrdd â phobl eich ardal leol, sgwrsio dros ddiod poeth ac ymuno mewn gweithgareddau!  Dewch yn llu!

Traed Bach Mwdlyd- Clwb Gwyllt gydag Ellie

10:30–15:30 (£3 am bob plentyn)
Ymunwch ag Ellie o Traed Bach Mwdlyd yn yr ysgol goedwig Clwb Gwyllt. Mwynhewch nifer o weithgareddau hwyliog ar ddôl  yr Amgueddfa o fyd natur i arddwriaeth a mwy!

Gweithdy Celf Gwyllt hefo Elen Williams

12:00–14:00 (Am Ddim)
Gweithdy Celf Gwyllt hefo Elen Williams  Ymunwch a ni yn Storiel am Weithdy Celf Wyllt hwyl ar lawnt Storiel gyda’r artist talentog Elen Williams .

Dydd Mercher 29 Mai 2024

Gweithdy Celf Graffiti

10:30 (£9.50)
Rydyn ni’n hynod falch o groesawu’r artist murluniau a graffiti Karim Kamil (@skateranddecorator) i arwain y gweithdai arbennig hyn dros hanner tymor. Karim yw’r artist dawnus a wnaeth yr …

Gweithdy creu Gif hefo Sioned Young (Mwydro)

14:00–16:00 (Am Ddim)
Ymunwch a ni yn Storiel am bnawn hwyl o waith dylunio a thechnoleg gyda Sioned Young sylfaenydd cwmni darlunio digidol Mwydro , gweithdy i greu Gif .

Dydd Iau 30 Mai 2024

Sibrydwyr Cymraeg i Blant a Theuluoedd

10:30–11:30 (Am ddim)
Dewch i wrando ar STRAEON am ddreigiau, tylwyth teg a phopeth hudolus, yn cael eu hadrodd gan Storiwr y Ddraig. Yn addas ar gyfer 0 – 100 oed ac mae croeso i bawb.

Crefftau papur gyda Menter Gorllewin Sir Gâr

10:30–12:30 (Am ddim)
Mwynhewch greu crefftau papur gyda Menter Gorllewin Sir Gâr!

Cwmwl Tystion ||| / Empathy

19:30 (£15/£13)
Mae’r trwmpedwr Tomos Williams yn dychwelyd i Pontio gyda’r drydedd, a’r bennod ola’ yn ei brosiect Cwmwl Tystion.Yn ymchwilio i hanes ac hunaniaeth Cymru, i gyfeiliant …

Cwis Tafarn

19:30
7:30yh, Nos Iau, 30 Mai Gwobr o £30 i’r tîm buddugol Cwestiynau i’w galw yn y Gymraeg a’r Saesneg

Dydd Gwener 31 Mai 2024

Ble Mae’r Dail yn Hedfan

11:00–12:00 (Am Ddim)
Cynhyrchiad newydd o un o glasuron Arad Goch!

BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN

13:30–14:30 (Am Ddim)
Cynhyrchiad newydd o un o glasuron Arad Goch!

Ble mae’r dail yn hedfan

14:30–15:30 (Am ddim)
Prynhawn allan i’r teulu hollol AM DDIM!

BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN

15:30–16:30 (Am Ddim)
Cynhyrchiad newydd o un o glasuron Arad Goch!

Gŵyl Gwrw a Seidr Llanfair Clydogau

17:00 hyd at 18:00, 2 Mehefin 2024
Dydd Gwener 1700-23.00 Dydd Sadwrn 15.00-23.00 Dydd Sul BBQ o 16.00

Shinani’n Siarad gyda Sharon Morgan a ffrindiau

20:30–22:30
Sut ma’ negodi labrinth tywyll patriarchaeth tra’n ymestyn am y sêr?

Dydd Sadwrn 1 Mehefin 2024

Sgwrs Bür Aeth #2 ‘Teithiau cerddorol Dafydd Pierce’

14:00–16:00 (Am Ddim)
Fel rhan o gyfres brosiect llafar Bür Aeth, cawn drafod a hel atgofion gyda dri o arloeswyr sin cerddoriaeth cyfoes Cymru.

Corâl Aberaeron Cyngerdd Prom Mehefin

19:30–21:00 (£10: plant dan 16 yng nghwmni oedolyn am ddim.)
Mae Corâl Aberaeron yn dychwelyd I’r Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Aberaeron am eu Chyngerdd Prom Mehefin poblogaidd.

Corâl Aberaeron Cyngerdd Prom Mehefin

19:30–21:00 (£10 - plant dan 16 yng nghwmni oedolyn am ddim)
Mae Corâl Aberaeron yn dychwelyd I’r Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Aberaeron am eu Chyngerdd Prom Mehefin poblogaidd.

Corâl Aberaeron Cyngerdd prom Mehefin

19:30–21:00 (£10 - plant dan 16 yng nghwmni oedolyn am ddim)
Mae Corâl Aberaeron yn dychwelyd I’r Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Aberaeron am eu Chyngerdd Prom Mehefin poblogaidd.

Dydd Sul 2 Mehefin 2024

Taith Tractorau Talgarreg

10:00 (£10)
Dyddiad: Dydd Sul, 2il o Fehefin Cofrestru: yn Neuadd Goffa Talgarreg am 10yb, gan adael am 11yb. Pris: £10 y tractor, sy’n cynnwys un tocyn ar gyfer rhôl bacwn, paned a chacen.

Dyddiau Dawns

11:00–17:30 (Am ddim)
Dewch i fwynhau gŵyl ddawns flynyddol Abertawe am ddim yr haf hwn wrth i Taliesin ddod â pherfformwyr o bob cwr o’r DU a thu hwnt at ei gilydd gyda grwpiau dawns lleol, mewn gŵyl ddawns o …

Picnic ar y lawnt yng nghwmni Gwilym Bowen Rhys

13:00
Tŷ Mawr Wybrnant, Dydd Sul, 2 Mehefin. Cychwyn am 1pm. Am ddim ond angen archebu lle.

Dydd Mawrth 4 Mehefin 2024

Taith Gerdded Llwybrau Penygroes

18:00
Cynhelir taith gerdded ar hyd llwybrau Penygroes gan Llio, sy’n un o griw gwefan fro DyffrynNantlle360. Mae’r daith hon yn rhan o ddigwyddiadau Wythnos Newyddion Annibynnol.