calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 18 Gorffennaf 2024

Taith Cymru – Côr Meibion Dyfnant

Hyd at 27 Gorffennaf 2024 (£15)
Mae Côr Meibion Dyfnant, yn dal i fod yn gôr bywiog ac uchelgeisiol ac adlewyrchir hyn drwy raglen gyffrous y côr am y tymor 2023/24, a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Sesiwn Blasu Gwehyddu Helyg gyda Karla Pearce

10:00–14:00 (£40)
Ymunwch â’r creftwraig basgedi, Karla Pearce, i roi cynnig ar y grefft o wehyddu helyg mewn amgylchedd cefnogol ac ymlaciol.

Celf a Lles – Braslunio ym myd Natur

18:00–20:00 (Am ddim - darperir lluniaeth ysgafn)
Ymunwch â ni am noson o Gelf er Lles yn Gerddi Ffrancon nos Iau 18fed Gorffennaf o 6-8 pm. Bydd y sesiwn anffurfiol hon yn rhoi cyfle i fynychwyr ymlacio a braslunio yn yr amgylchoedd prydferth.

Gwyrfai Gwyrdd – menter ynni cymunedol newydd

19:00–21:00
Poeni am eich biliau ynni? Pendroni am effaith newid hinsawdd?

Yfory 19 Gorffennaf 2024

Casgliad Frank Brangwyn Darlith gan Shan Robinson

14:00 (Am Ddim)
Yn yr olaf yn y cyfres o ddarlithoedd am Frank Brangwyn bydd Shan Robinson yn trafod llyfrgell yr Arlynydd Frank Brangwyn a Rhoddwyd i Brifysgol Bangor.

Twmpath Dawns efo Aderyn Prin

19:30
Noson o hwyl, cerddoriaeth a dawnsio i’r teulu oll efo band ceilidh llawn ysbryd ac asbri

Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2024

Cofio’r Cant/The Hall is a Hundred! yn Neuadd Goffa Cricieth

(Am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar)
I ddathlu canmlwyddiant agoriad y Neuadd, sioe ddwyieithog arbennig gan Gwyneth Glyn a Twm Morys, wedi ei chyfarwyddo gan Ben Rosen a’i  pherfformio gan bobl a phlant yr ardal yn adrodd hynt a …

Haf o Hwyl ym Mhlas Newydd

Hyd at 1 Medi 2024
Ydych chi’n barod i adael i’ch dychymyg redeg yn wyllt ym Mhlas Newydd? Mae pum gweithgaredd i’w harchwilio, a fyddwch chi’n artist, yn fardd, yn athletwr neu’n ddawnsiwr?

Marchnad Lleu

10:00 (Am ddim)
Marchnad i drigolion Dyffryn Nantlle, stondinau amrywiol o safon uchel; Caffi Tylluan yn gwerthu bwyd rhad a maethlon.

RhythmAYE

10:00–17:00 (Am ddim)
Diwrnod o rhythm, dawns a syrcas i’r teulu cyfan!Sesiynau galw mewn yw’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau ac nid oes angen archebu tocynnau heblaw am i’r ffilm Despicable Me 4 …

Cofio’r Cant 2

13:30–19:00 (AM DDIM)
Cofio’r Cant 2  I ddathlu canmlwyddiant agor Neuadd Goffa Cricieth ceir cyfle i ail ymweld â sioe gymunedol a sgrifennwyd gan Gwyneth Glyn a Twm Morys.

Carnifal Drefach Felindre

14:00
Dewch i Barc Puw ar yr 20fed o Orffennaf i ymuno yng Ngharnifal Drefach Felindre!

Dydd Sul 21 Gorffennaf 2024

Haf gyda’r Eglwys Wyllt

15:00
Digwyddiadau o gwmpas Fethesda yn ystod yr Haf gyda’r Eglwys Wyllt: yn dathlu’r Santes Mair Magdalen ar 21ain o Orffennaf yn yr Hen Sied y Cyn Filwyr (1-4 Rhes Penrhyn) a’r …

Eglwys Wyllt: Mair Magdalen

15:00
Cyfle i dod ynghyd yn anffurfiol i dddathlu Santes Mair Magdalen, dysgu oddi wrth ei hanes a myfyrio ar ei ddoethineb at heddiw. Croeso i bawb, o hyd.

Awr Dawel yr Amgueddfa

15:00–16:00 (Am ddim)
Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac anableddau, a all yn ei dro achosi gorlwytho synhwyraidd.

Academi Only Boys Aloud a Jessica Robinson yn Neuadd Goffa Cricieth

19:30 (£20)
Sefydlwyd yr Academi yn 2011 i gynnig hyfforddiant mwy arbenigol ac unigol i aelodau Only Boys Aloud sydd wedi dangos yr ymrwymiad a’r potensial cerddorol mwyaf er mwyn iddynt ddatblygu eu …

Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024

Helfa Pryfedtach Prys a’r Pryfed

09:30 hyd at 16:00, 31 Awst 2024 (Digwyddiad am ddim, codir tal mynediad arferol i'r ardd.)
Dewch i weld y byd trwy lygaid pryfyn gyda Prys a’r Pryfed gan Aardman!  Ymunwch â ni am haf o hwyl gyda Prys â’r Pryfed, cyfres gomedi wedi’i hanimeiddio gan Aardman.

Gwersyll y Fyddin Rufeinig

10:30 hyd at 15:30, 26 Gorffennaf 2024 (£2.50 y plentyn)
Beth am alw draw i ymuno â’r Ail Leng Awgwstaidd a chwrdd â milwr?  Cymerwch olwg ar eu lifrau, eu harfau a’u hoffer milwrol a darganfyddwch sut oedd bywyd i filwr Rhufeinig ar gyrion yr …

Mae mwy i Fywyd na Gwaith – Bocsio

11:00–15:00 (Am ddim)
Mae mwy i fywyd na gwaith!  Dysgwch am hamdden a hobïau cymunedau mwyngloddio mewn cyfres o weithgareddau hwyliog i’r teulu dros yr haf.

Dydd Mawrth 23 Gorffennaf 2024

Gweithgareddau Crefft Llwyn Am Ddim

09:30–12:30 (Am ddim ond angen archebu lle)
Gweithgareddau Crefft Llwyn Am Ddim! Dewch am fore llawn hwyl ym Mharc y Moch, addas i blant 7-12 oed (plant o dan 9 i fod gydag oedolyn).

Bore Cymdeithasol (Hen Luniau)

10:00–14:30 (Am ddim)
Bore cymdeithasol lle bydd cyfle i ymuno ar sesiwn hen luniau Llambed gyda Selwyn o Gymdeithas Hanes Llambed rhwng 10:15-11am, ac i hyd yn oed rhannu eich hen luniau eich hyn efo eraill.

Storiau a Chrefftau gyda Menter Gorllewin Sir Gâr a Magi Ann!

10:30–12:30 (Am ddim)
Ymunwch â Menter Gorllewin Sir Gâr a gwestai arbennig, Magi Ann am storiau a chrefftau!  Mentrau Iaith | Menter Gorllewin Sir Gâr (mentergorllewinsirgar.cymru) Mae’r digwyddiad yma’n rhad ac am …

Gwersyll y Fyddin Rufeinig

10:30–15:30 (£2.50 y plentyn)
Beth am alw draw i ymuno â’r Ail Leng Awgwstaidd a chwrdd â milwr?  Cymerwch olwg ar eu lifrau, eu harfau a’u hoffer milwrol a darganfyddwch sut oedd bywyd i filwr Rhufeinig ar gyrion yr …

Stori a Chân gyda Cymraeg i Blant

13:30 (Am ddim)
Ymunwch yn yr hwyl ar gyfer storiau a chaneuon gyda Cymraeg i Blant yn ystafell addysg yr Amgueddfa.

Gyrfa Chwist

19:00–21:00
Croeso i bawb

Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2024

Gŵyl Archaeoleg: Gwneud pot

10:00–16:00 (Am ddim)
Ar gyfer yr Ŵyl Archaeoleg yn Sain Ffagan, byddwn yn dathlu un o’r canfyddiadau archaeolegol mwyaf defnyddiol a chyffredin – potiau!

Gwersyll y Fyddin Rufeinig

10:30–15:30 (£2.50 y plentyn)
Beth am alw draw i ymuno â’r Ail Leng Awgwstaidd a chwrdd â milwr?  Cymerwch olwg ar eu lifrau, eu harfau a’u hoffer milwrol a darganfyddwch sut oedd bywyd i filwr Rhufeinig ar gyrion yr …

Mae mwy i Fywyd na Gwaith – Bocsio

11:00–15:00
Mae mwy i fywyd na gwaith!  Dysgwch am hamdden a hobïau cymunedau mwyngloddio mewn cyfres o weithgareddau hwyliog i’r teulu dros yr haf.

Gweithdy Gif hefo Sioned Young (Mwydro)

14:00–16:00 (Am Ddim)
Ymunwch a ni yn Storiel am bnawn hwyl o waith dylunio a thechnoleg gyda Sioned Young sylfaenydd cwmni darlunio digidol Mwydro , gweithdy i greu Gif .

Dydd Iau 25 Gorffennaf 2024

Hwyl Haf gyda Beics Ogwen

10:00–16:00 (Am ddim)
Dewch am ddiwrnod llawn hwyl gyda Beics Ogwen yng Nghlwb Rygbi Bethesda! Gan gynnwys beics, sgwtera, smwthîs gan Swig, Castell neidio, celf a chrefft a mwy!

Clocsio gyda Tudur Phillips

10:30–14:30 (Am ddim)
Ymunwch â ni am sesiwn hwyliog gyda’r torrwr record a phencampwr byd clocsio, Tudur Phillips  fydd wrth law i ddysgu camau dawns clocsio hawdd i chi.

Gwersyll y Fyddin Rufeinig

10:30–15:30 (£2.50 y plentyn)
Beth am alw draw i ymuno â’r Ail Leng Awgwstaidd a chwrdd â milwr?  Cymerwch olwg ar eu lifrau, eu harfau a’u hoffer milwrol a darganfyddwch sut oedd bywyd i filwr Rhufeinig ar gyrion yr …

Creu Gyda Cardfwrdd

12:00–16:00 (£2.50 y plentyn)
Ymunwch â XL Cymru ar gyfer y sesiynau hyn i droi bocsys cardbord yn greadigaethau cŵl!

Dydd Gwener 26 Gorffennaf 2024

Teithiau Canolfan Mileniwm Cymru

10:00–11:00 (£12)
Dewch am daith gefn llwyfan i gael cipolwg arbennig ar fyd y theatr tu ôl i’r llen.

Gwersyll y Fyddin Rufeinig

10:30–15:30 (£2.50 y plentyn)
Beth am alw draw i ymuno â’r Ail Leng Awgwstaidd a chwrdd â milwr?  Cymerwch olwg ar eu lifrau, eu harfau a’u hoffer milwrol a darganfyddwch sut oedd bywyd i filwr Rhufeinig ar gyrion yr …

Menter Gwyddoniaeth Mawr: Cemeg lliwio gwlân

13:00–15:00 (Am ddim)
Mae gwlân wedi cael ei liwio ers miloedd o flynyddoedd, gan ddefnyddio cynhyrchion naturiol fel planhigion, coed a chennau. Ond beth sydd y tu ôl i gemeg lliwio gwlân?

NG200 National Treasures: Canaletto’s The Stonemason’s Yard

17:00 (Am ddim)
Ymunwch â Maria Alambritis, Cymrawd Curadurol Vivmar yn y National Gallery, i gael golwg fanwl ar The Stonemason’s Yard (tua 1725) gan Canaletto yn y digwyddiad arbennig hwn.Mae National Treasures: …

Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2024

Gŵyl Fwyd Llanbed

10:00–17:00
Bydd yr ŵyl yn dathlu 25 mlynedd eleni a bydd dros 100 o gynhyrchwyr bwyd a diod o Geredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yno i blesio’r ymwelwyr, gydag ambell i stondin crefft yno hefyd.

Hwyl Haf Capel Coch

15:00–17:00 (Am ddim)
Prynhawn o weithgareddau, BBQ a lluniaeth ar gyfer trigolion Capel Coch a’r cylch wedi ei drefnu gan aelodau Capel Tŷ Mawr. 3-5 o’r gloch, dydd Sadwrn, 27 Gorffennaf 2024.