calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 30 Tachwedd

Côr Awyddo Cân Lleisiau Llawen

Hyd at 6 Rhagfyr, 19:00 (AM DDIM)
Arwyddo Cân gyda Ceri a Sian  Lleisiau Llawen  Dyddiadau 22/11 a 6/12  Amser 18:00 – 19:00  Zoom  Meeting ID 626 994 6178 Password lles123 Eryl: 07920581376 Ebost: …

Wythnos Straeon Lleol

Hyd at 4 Rhagfyr, 19:00
Wythnos i ddathlu straeon lleol gan bobol leol – ar draws y gwefannau bro!

Peint a Sgwrs

19:00–21:00 (Am ddim)
Dyma gyfle i gymdathasu yn y Gymraeg a helpu i ddysgwyr Cymraeg groesi’r bont i fod yn siaradwyr hyderus. Dowch am sgwrs dros beint a hanesion difyr pobl.

Yfory 1 Rhagfyr

Taith Sion Corn Bwrdd Crwn Caernarfon 2022

1/12/22 – Iau – Penygroes 2/12/22 – Gwener  – Nebo, Llanllyfni, Talysarn, Nantlle 4/12/22 – Sul – Felinheli 5/12/22 – Llun – Hendre, Gallt y Sil, …

Noson Siopa Dolig Hwyr 

Siopa Dolig Hwyr • Late Night Christmas Shopping Cynnigion A Gostyngiadau Arbennig • Special Offers And Discounts Cei Llechi Caernarfon • Caernarfon Slate Quay Dydd Iau, Rhagfyr 1af • Thursday, …

Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

10:00–21:00 (Am Ddim)
Dewch i fwynhau ac archwilio Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn ystod ein horiau agor estynedig nos Iau cyntaf bob mis.

Ffotograffiaeth Ffon

13:30–15:30
Gwetihdai Greadigol i Bobl Ifanc  Ymunwch a Ni yng Ngweithdy Caffi Creu ac yn yr Academi Cyfleuon dros yr wythnosau nesaf.  Cyfle gwych i ddatblygu sgiliau fforograffiaeth ac i ddylunio potel ddwr y …

Noson Oleuo Stiniog

16:00 hyd at 20:00, 2 Rhagfyr (Am ddim)
Noson Oleuo Stiniog; Sion Corn; marchnad Nadolig; bwyd stryd ac adloniant. 4-8 o’r gloch ar Nos Iau a Nos Wener.

Noson Siopa Nadolig, Llambed

16:30–19:30
Bydd gwledd o siopa nadolig ar gael yn Llambed ar y Cyntaf o Ragfyr – siopau’r dref yn agor yn hwyr, stondinau diri âg anrhegion a danteithion, naws Nadoligaidd gyda adloniant ar y …

Noson Nadoligaidd Caernarfon 

17:30
Noson Nadoligaidd Caernarfon  17:30 Cei Llechi – Cerdded i’r Maes  18:00  Troi’r Goleuadau y Goeden Nadolig Ymlaen Canu Carolau  Chris Bwyd Epic Roberts   18:30 Capel Seilo – …

Goleuo’r Goeden Nadolig

18:00
Goleuo’r Goeden Nadolig  Mins Peis  Gwin Poeth  Baps Twrci a Stwffin (Opsiynnau Vegan ar gael) Pecynnau Cwrw Lleol a Taffi Triog  Pop Ups gan: Cotwm – Donna Marie – Nwyddau Cartref …

Gig Ieuenctid Bwncath

18:30 (£10)
Gig Bwncath yn Neuadd Goffa Bethel nos Iau 1af o Ragfyr 2022. Tocynau yn gyfyngedig felly sicrhewch bod gennych chi docyn i gael mynediad.

Ffair Nadolig Ysgol Henry Richard

18:30
Stondinau di-ri yn y neuadd. Siopau, busnesau lleol, stondinau gan wahanol adrannau o’r ysgol, mins peis a gwin cynnes. 

Gwener 2 Rhagfyr

Trip – Gwyl Fwyd a Chrefft Portmeirion

(£10 dwy ffordd)
Trip siopa i Bortmeirion.  Croeso cynnes i unrhyw un o Fethesda, Tregarth, Talybont, Rachub, Llanllechid, Gerlan & Mynydd Llandygai.

Te Prynhawn Nadoligaidd

12:00 (£12.50 y pen)
Mwynhewch De Prynhawn Nadoligaidd yn yr Iard Hir gydol mis Rhagfyr.   Detholiad o frechdanau cartref, cacennau, sgons a mins peis.

Nadolig Tregaron

18:30–20:30
Nadolig Tregaron – 📆 02/12/22 📍Sgwâr Tregaron Square ⏰ 6.30pm-8.30pm Noson o ganu carolau a troi golau nadolig y dref ymlaen. Diod cynnes a mins peis ar gael. Bwyd gan Teifi Toasties.

Brit Rock Film Tour

19:00–22:00 (£10)
Mae Brit Rock Film Tour yn ôl ar gyfer 2022 gyda ffilmiau sy’n cynrychioli’r goreuon o blith straeon dringo ac antur y DU.

Sadwrn 3 Rhagfyr

Trip Siopa ’Dolig – Betws y Coed

10:00 (£6 dwy ffordd)
Trip siopa ’dolig i Betws y Coed. Croeso i unrhyw un o Fethesda, Tregarth, Talybont, Rachub, Llanllechid, Gerlan & Mynydd Llandygai.

Ffair Recordiau

10:00 (Am ddim)
Ffair Recordiau – feinyl a cds a hyd yn oed rhai casetiau o bob math ar werth gan gynnwys recordiau Cymraeg prin a recordiau eraill gan gerddorion o bob rhan o’r Byd.

Groto Siôn Corn Alltwalis Santa’s Grotto

10:00–12:00
Cyfle i gwrdd gyda Siôn Corn am sgwrs, llun ac anrheg. A chance to meet Santa for a chat, picture and presant.

Marchnad Nadolig Aberystwyth

10:00–14:00 (Am Ddim)
Ymunwch gyda ni ym marchnad y ffermwyr Aberystwyth yn ein dathliadau Nadolig. Dyma’r 1af o’n marchnadoedd Nadolig yn cynnwys ein stondinwyr arferol yn ogystal â nifer o westeion arbennig.

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 23 Rhagfyr (£1.50 y daflen)
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan.   Nodwch bod yr Amgueddfa ar gau ddydd Llun.

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 23 Rhagfyr (£1.50 y daflen)
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan.  Chwiliwch am y corachod bach i’ch helpu i greu ffrind eira i addurno brig y goeden Nadolig adref.   Beth ydw …

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 23 Rhagfyr (£1.50 y daflen)
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan.   Chwiliwch am y corachod bach i’ch helpu i greu ffrind eira i addurno brig y goeden Nadolig adref.   Beth ydw …

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 23 Rhagfyr (£1.50 y daflen)
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan. Chwiliwch am y corachod bach i’ch helpu i greu ffrind eira i addurno brig y goeden Nadolig adref.

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 23 Rhagfyr (£1.50 y daflen)
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan.  Chwiliwch am y corachod bach i’ch helpu i greu ffrind eira i addurno brig y goeden Nadolig adref.   Beth ydw …

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 23 Rhagfyr (£1.50 y daflen)
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan.   Nodwch: Mae’r Amgueddfa ar gau ar ddydd Sul a dydd Llun.  Chwiliwch am y corachod bach i’ch helpu i greu …

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 23 Rhagfyr
Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i’r teulu cyfan. Nodwch: Mae’r Amgueddfa ar gau ddydd Sadwrn.

Torchau Helyg Nadoligaidd

10:30 hyd at 16:00, 4 Rhagfyr (£50 | £40 Gostyngiad)
Dysgwch ddefnyddio technegau plygu helyg traddodiadol. Dewch i greu torch Nadoligaidd hardd, naturiol ar gyfer eich cartref mewn cwrs ymarferol, hanner diwrnod.

Ffair Nadolig Plaid Cymru

11:00–13:00 (Am Ddim)
Lot a lot o gawl, raffl, stondinau a hwyl…..

Ffair Nadolig Plas Ffrancon

11:00–14:00
Hwyl yr ŵyl ym Mhlas Ffrancon

Te Prynhawn Nadoligaidd

12:00 (£12.50 y pen)
Mwynhewch De Prynhawn Nadoligaidd yn yr Iard Hir gydol mis Rhagfyr.   Detholiad o frechdanau cartref, cacennau, sgons a mins peis.

Ffair Nadolig Cylch Tregarth

12:00–15:00
Raffl, gemau, bwyd, diod, stonidau a chyfarfod Sion Corn! £5 am fwrdd -= anfonwch neges i Gylch Tregarth neu ffonio Lisa ar 075515 47449.

Nadolig Mawr y Glannau

12:00–16:00 (Am ddim)
Mwynhewch brynhawn o hwyl yr ŵyl a digonedd o atyniadau Nadoligaidd … gan gynnwys: • Ceirw llychlyn • Crefftau i’r plant • Cerddoriaeth Nadoligaidd • Amser stori arbennig gyda Siôn Corn!

Ffair Nadolig Llandysul

14:00–18:00
Dewch i siopa yn siopau Llandysul. Bydd stondinau Bwyd a Chrefft  yn y brif stryd. Cerddoriaeth gan Gôr Gospel Gymunedol Llandysul, Côr y Brenin, a Stormus. Sioe Bypedau (wrth ymyl yr Arcade).

Dathliad Cymunedol Ty’n Llan

17:00
Dechrau Dathliadau’r Nadolig Gwin Poeth a Mins Pei AM DDIM Stondin Ieuenctid Ty’n Llan Ni  Canu Carolau  Croeso i Bawb 

Cyngerdd Nadolig yng Ngolau Cannwyll

19:00 (£10)
Dewch i ddathlu’r Nadolig gyda chôr merched Côr-y-Bryn dan arweiniad Meryn Williams yn eglwys Sant Anne, Talygarn, Pont-y-clun CF72 9HH Bydd perfformiadau gan Andrew Mathews (Baritone) Rachel Morás …

Sul 4 Rhagfyr

Ffair Nadolig Braf 

10:00
🎁🎄🎅🏼FFAIR NADOLIG BRAF 🧑🏻‍🎄🎄🎁 4|12|22 Wythnos i fynd! Dim ond wythnos tan y Ffair Nadolig acw. Diwrnod o siopa, cymdeithasu a gwledda. Perffaith!

Cracyr Nadolig Bangor

10:00–17:00 (AM DDIM)
Cracyr Nadolig Bangor Dydd Sul Rhagyr 4YDD 10-5 CYLCH SGLEFRIO (STORIEL)  MARCHNAD NADOLIG (STRYD FAWR) FFAIR- (MAES PARCIAU GLANRAFON) TRÊN SIÔN CORN(SGWAR KYFFIN) CEIRW – ADLONIANT – …

Te Prynhawn Nadoligaidd

12:00 (£12.50 y pen)
Mwynhewch De Prynhawn Nadoligaidd yn yr Iard Hir gydol mis Rhagfyr.   Detholiad o frechdanau cartref, cacennau, sgons a mins peis.

Cymanfa Garolau Sioe’r Cardis

19:30–21:30
Mae Pwyllgor y Canol Sioe’r Cardis 2024 yn cynnal Cymanfa Garolau yng Nghapel Mydroilyn, nos Sul y 4ydd o Ragfyr. Heledd Williams bydd yn arwain a bydd adloniant gan Bois y Gilfach.

Llun 5 Rhagfyr

Gofod Gwneud – argraffu 3D

16:00–20:00
Rhan o gyfres sesiynau agored pob nos Lun: Sesiwn argraffu 3D

Mercher 7 Rhagfyr

Paned a Phapur

12:00 (Am ddim)
Dewch draw i Amgueddfa Wlan Cymru ar ddydd Mercher (bob pythefnos) am baned a phapur.    Cyfle i sgwrsio dros ddished mewn awyrglych hamddenol.    Yn addas i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr.    Mewn …

Dau Wrthrych, Dwy Sgwrs

13:00
Gofal preswyl i fardd yn y flwyddyn 1699 & Ar drywydd tanysgrifwyr i lyfrau Cymraeg y 18ed GanrifYmunwch â ni yn yr ail mewn cyfres o gyflwyniadau Dau Wrthrych, Dwy Sgwrs, pan fydd Eurig …

Groto Siôn Corn | Santa’s Grotto

17:00–19:30 (£1 y plentyn | per child)
Cyfle i gwrdd â Siôn Corn am sgwrs, llun ac anrheg. A chance to meet Santa for a chat, photo and present.

’Dolig Twthill

18:00
Cyfle i gymuned Twthill ddod at ei gilydd i ddathlu’r Nadolig! Mwy o fanylion i ddod…

Iau 8 Rhagfyr

Taith i Lerpwl

Hyd at 9 Rhagfyr (£199)
Dewch ar daith ddeuddydd arbennig iawn i Lerpwl a dysgu am ryfeddodau’r ddinas hon gan yr hanesydd Gari Wyn.

Ffair Grefft Llanberis

17:00
Fydd Ffair Grefft yn cael ei chynnal tu mewn i’r Heights yn ystod Ffair Nadolig Llanberis ar yr 8fed o Ragfyr. Fydd y Ffair Grefft yn dechra am 5.

Ffair Nadolig Llyfrgell Genedlaethol Cymru

17:00–20:00
Ffair Nadolig Llyfrgell Genedlaethol Cymru Ydych chi wedi dechrau siopa Nadolig eto?

Siopau Hwyr – Siôp Adra

17:00 hyd at 20:00, 15 Rhagfyr (AM DDIM)
Siopa Hwyr Adra  Glynllifon, Llandwrog  Cyngor efo Anghregion a Chyfle i Wneud Hamperi gyda Cynnyrch a Nwyddau Lleol Cymreig  8 & 15 Rhagfyr, 2022  17:00 – 20:00 

Gwener 9 Rhagfyr

Dartiau Nadolig

Noson dartiau Nadolig yn nhafarn Y Mari Glyn Llanllwni yw ddechrau am 8 o’r gloch.

Clwb Llygod Bach – Nadolig

10:30–12:30 (Am ddim)
Ar ddydd Gwener 9 Rhagfyr, rhwng 10.30yb-12.30yp, dewch i ymuno gyda ni am ein sesiwn alw draw.    Bydd cyfle i fwynhau crefft y Nadolig, stori a chan Cymraeg yn ogystal â chyfle i gyfarfod a Sïon …

Ffair Grefftau y Gaeaf

18:00–20:00 (Am ddim)
Cymysgedd cyffrous o nwyddau vintage a chrefftwyr lleol yn adeilad arbennig Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.  Lle perffaith i ganfod danteithion ac anrhegion unigryw. … beth am alw draw nos …

Parti Nadolig Plant Plaid Cymru 

18:00–20:00
❗Pythefnos i heno, tydi amser yn hedfan?! Edrych ’mlaen gweld y plant i gyd!🧑‍🎄💃 ❗Two weeks tonight, time flies!

Hwyrnos: Cwis Mawr yr Amgueddfa

19:00 (£6.50yp)
Ymunwch â ni am noson llawn hwyl yr ŵyl a chwestiynau cwis diddorol.  Casglwch eich tîm a rhowch gynnig ar rowndiau o gwestiynau cerddorol, ffotograffau, gwybodaeth gyffredinol ac eitemau dirgel!

Sadwrn 10 Rhagfyr

Gweud na i trais

Cwrdd yn Sgwâr Guildhall Caerfyrddin am 4yh 10fed Rhagfyr. I godi ymwybyddiaeth rhag trais rhyw.

Parcio AM DDIM yn Gaernarfon 

Hyd at 27 Rhagfyr
🅿 Neges gan Cyngor Gwynedd 🅿 Fel rhan o ymdrechion i gefnogi busnesau lleol y Nadolig yma, bydd parcio am ddim ym meysydd parcio Cyngor Gwynedd ar ôl 11yb bob dydd rhwng 10 a 27 Rhagfyr.

Ffair Grefftau y Gaeaf

10:00 hyd at 16:00, 11 Rhagfyr (Am ddim)
Cymysgedd cyffrous o nwyddau vintage a chrefftwyr lleol yn adeilad arbennig Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.  Lle perffaith i ganfod danteithion ac anrhegion unigryw. … beth am alw draw nos …

BBC 100 yng Nghymru

10:00 hyd at 17:00, 16 Ebrill 2023 (Archebwch docyn am ddim ymlaen llaw)
Dewch ar daith drwy’r degawdau i ddysgu mwy am hanes y BBC yng Nghymru a sut mae canrif o ddarlledu wedi esblygu.

Miri Mawr ar y Mynydd Bach

16:00
Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a …

Taith Sion Corn

16:00
Cofiwch am daith Sion Corn ar hyd y Dyffryn – mwy o fanylion i ddilyn, cadwch olwg ar gyfrif Facebook Carnifal Bethesda.