calendr360

Heddiw 28 Medi

Catrin Williams: Dawnsio’r Polca

Paentiadau olew lliwgar haniaethol gan yr artist poblogaidd o’r Bala, sy’n cyffwrdd â themâu fel cerddoriaeth, chwedloniaeth a symbolaeth Gymreig.

Sioe Haf

Gwaith gan 80 a mwy o artistiaid, o Rachael Addis a Judith Donaghy i Meic Watts.

J T Parry (ap Idwal)

Hyd at 2 Hydref
Paentiadau o Ddyffryn Ogwen, Nant Ffrancon, Cwm Idwal a’r cyffiniau gan chwarelwr o’r 19eg ganrif, nad yw yn enw cyfarwydd mwyach. Cafodd ei eni yn Chwarel Goch yn Nhregarth ger Bethesda yn 1853.

Yfory 29 Medi

Clwb Drama AGwedd

16:30–18:00
Ar gyfer plant hŷn, mae gennym ni clwb AGwedd.

Drama Merched y Streic – Clwb DramaCrawia

19:00 hyd at 20:00, 30 Medi (£7/£5)
Clwb Drama Crawia yn cyflwynoMERCHED Y STREICDrama Gymraeg newydd gan Angharad Llwyd Nos Fercher 29ain o Fedi 7yhNos Iau 30ain o Fedi 7yh Tocynnau neuaddogwen.com

Iau 30 Medi

Eglwys wyllt

Yn edrych ymlaen tua chynhadledd COP-26 Cyswllt: Parch Sarah Roberts (sarahroberts@cinw.org.uk) Facebook: Eglwys Wyllt

Noson Ogwen360 yng nghwmni Cosyn Cymru

Dewch draw i’r clwb criced a bowlio i ddysgu mwy am un o gwmniau lleol yr ardal – Cosyn Cymru!

Gwener 1 Hydref

Byd Dan Eira, Bara Caws

Hyd at 2 Hydref (£10.00 - £15.00)
Hon yw’r ddrama olaf i Siôn Eirian ei chyflwyno i Bara Caws cyn ei farwolaeth yn 2020.

Gŵyl Gomedi Aberystwyth

Hyd at 3 Hydref
Gŵyl sy’n cynnwys rhai o enwau mawr y byd stand-yp Saesneg, fel Rhod Gilbert, Joe Lycett, Angela Barnes, a Rosie Jones.

Gŵyl Gerallt

Nos Wener, Ymryson y Beirdd yn nhafarn y Plu, Llanystumdwy, gyda’r Prifardd Tudur Dylan Jones yn Feuryn.

Y Teimlad / That Feeling

Hyd at 9 Hydref (£3.00 - £10.00)
Sioe gerddorol gan Hanna Jarman wedi ei pherfformio gan gast Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2021.

Gwilym, Y Cledrau, Mali Haf

Dilynwch y linc i ddarganfod mwy am y digwyddiad.

Sadwrn 2 Hydref

Panad yn Pobi

Cyfle am banad a sgwrs i drafod datblygiadau ac unrhyw syniadau newydd ar gyfer gwefan DyffrynNantlle360. Sut allwch chi ac eich ardal elwa? Dewch draw i weld, ac i gefnogi busnes lleol newydd!

Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

Cyfle i brynu bwyd lleol gan bobl lleol. Ystod eang o nwyddau o ansawdd uchel. Digon o barcio cyfagos. Dydd Sadwrn 1af a’r 3ydd dydd Sadwrn bob mis.

Taith Gerdded Nebo i Frynllidiart

Taith Gerdded: Nebo i Frynllidiart Dewch am dro cylchol o Ysgol Nebo i Frynllidiart, yr adfail diarffordd – a thyddyn uchaf Dyffryn Nantlle – lle magwyd y ddau brifardd, Silyn a Mathonwy.

Sul 3 Hydref

Taith Tractor

13:00–16:00 (£10)
Codi arian at Uned Cemotherapi Ysbyty Bronglais a ‘Blood Bikes Cymru’ Manylion gan NIA: 07968652822

Mawrth 5 Hydref

Oedfa anrhydeddu Janet Evans a Dewi Davies gyda’r Medal Gee

Aled Davies yn cyflwyno, ac eitem gan yr Ysgol Sul. Te a chacen i ddilyn.

Sadwrn 9 Hydref

Marchnad Ogwen

Bydd Marchnad Ogwen yn ail gychwyn dydd Sadwrn, Hydref 9fed.  Croeso i chwi ymuno â ni ar yr ail Sadwrn o bob mis yn Neuadd Ogwen o 9.30 tan 1.00.

Iau 14 Hydref

Eglwys Wyllt

Yn edrych ymlaen tua chynhadledd COP-26 Cyswllt: Parch Sarah Roberts (sarahroberts@cinw.org.uk) Facebook: Eglwys Wyllt

Mercher 20 Hydref

Cymdeithas y Penrhyn

19:30 (Aelodaeth Tymor (£10; £7) neu £3 y ddarlith)
Bethan Wyn Jones, Planhigion meddyginiaethol. Manylion ZOOM: ceris.gruffudd@googlemail.com