calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 6 Gorffennaf

Peint a Sgwrs

19:00–21:00 (Am ddim)
Cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg ac i bawb sy’n siarad Cymraeg helpu. Jyst dewch am sgwrs dros beint!

Yfory 7 Gorffennaf

Cofi’n Creu Busnes! Oed 15-18

09:30–16:00 (Am Ddim)
Wedi gorffen dy TGAU neu Lefel A a hefo diddordeb cychwyn busnes 🤔? Eisiau gwella dy sgiliau cyn y 6ed dosbarth neu Prif Ysgol 🤓 ? Mae gennym ni’r digwyddiad perffaith i ti!

Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

10:00–21:00 (Am ddim)
Dewch i fwynhau ac archwilio Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn ystod ein horiau agor estynedig nos Iau cyntaf bob mis.

Noson cwis

19:30
Y noson cwis cyntaf yn y Vale ers ailagor. Tybed a fydd yn troi’n ddigwyddiad misol? Timau o 4 – croeso i bawb

Dathlu Dau

19:30
Noson i ddathlu llwyddiant dau o bobol ifanc Llanwnnen yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Sadwrn 9 Gorffennaf

Dyddiau Dawns

10:00 hyd at 17:00, 10 Gorffennaf (Am Ddim)
Mwynhewch ŵyl ddawns flynyddol Abertawe, sydd yn rhad ac am ddim i’w fwynhau, yr haf hwn wrth i Taliesin ddod â pherfformwyr o bob rhan o’r DU a thu hwnt, ynghyd â grwpiau dawns lleol, ynghyd yn yr …

Gŵyl Canol Dre

11:00–20:00 (Am ddim)
Mae’r ŵyl yn ddiwrnod o hwyl ac adloniant i bobl o Sir Gâr a thu hwnt wrth gynnwys amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau at ddant pawb, gan gynnwys perfformiadau o gerddoriaeth byw, chwaraeon, …

Mawrth 12 Gorffennaf

‘Nabod Nant y Moch

05:30
Dewch yn llu i noson llawn dop yng nghwmni disgyblion ysgol Syr John Rhys, Dafydd Morgan a Chôr Meibion y Mynydd.  Digon o hwyl i ddiddanu’r teulu cyfan.

Gwledda – garddio, barddoni a storïau gyda Hywel Griffiths a Ceri Phillip

10:00–13:00 (Am ddim)
Dewch i Ganolfan y Creuddyn dydd Mawrth 12fed Gorffennaf rhwng 10.00 ac 1.00 ar gyfer Sesiwn Arddio, Barddoni a Storïau gyda’r bardd Hywel Griffiths a’r chwedleuwr Ceri Phillip.

Mercher 13 Gorffennaf

Sesiwn Sefydlu Gwefan Fro Dyffryn Aeron

 ❗ SEFYDLU GWEFAN FRO DYFFRYN AERON ❗ Mae cyfle wedi codi i Ddyffryn Aeron ymuno â rhwydwaith gwefannau Bro360.

Noson Agored Ysgol Pontrhydfendigaid

05:30
Noson agored Ysgol Gymunedol Pontrhydfendigaid! Croeso i bawb, rhieni hen a newydd a ffrindiau’r ysgol.

Noson Agored Ysgol Pontrhydfendigaid

05:30
Dewch i weld yr ysgol ar ei newydd wedd! Croeso cynnes i bawb, rhieni hen a newydd, ffrindiau’r ysgol a phawb yn y gymuned.

Taith gerdded i ymarfer Cymraeg

15:30–17:30
Tyrd am dro i ymarfer sgwrsio yn Gymraeg. Mi fydd Dei Fôn yn mynd a ni am gylchdaith (tour) o amgylch ardal Bethesda.

Iau 14 Gorffennaf

Cofi’n Creu Busnes! Oed 18-25

09:30–16:00 (Am Ddim)
Hei chdi! Eisiau parhau gyda phrosiect o’r 6ed ddosbarth neu brifysgol, neu efallai creu un newydd 🤔?

Noson Swper GRAFT

18:30 (£15 y pen)
Mwynhewch swper syml, blasus o fwyd llysieuol, wedi’i dyfu yn yr ardd, a’i goginio yn ein popty cob…a’r cyfan yn ein gardd gymunedol hardd yng nghanol y ddinas.

Lansiad I’r Hen Blant Bach gan Heiddwen Tomos

19:00 (Am ddim)
Dewch i ddathlu lansiad nofel newydd Heiddwen Tomos, I’r Hen Blant Bach. Dylan Iorwerth fydd yn holi Heiddwen – bydd yna ddarlleniadau a chopiau ar werth gan Siop y Smotyn Du.

Sadwrn 16 Gorffennaf

Y Garth Newydd – Prynhawn Agored 16/07/2022 – 4.00-7.00

16:00–19:00 (Am ddim)
Dewch i’r Garth Newydd, Llanbed i weld datblygiad y ganolfan newydd sy’n hyrwyddo’r Gymraeg. Cynhelir prynhawn agored Sadwrn 16eg Gorffennaf rhwng 4.00 a 7.00 o’r gloch.

Mawrth 19 Gorffennaf

Mercher 20 Gorffennaf

Anthem

Hyd at 30 Gorffennaf (£15)
Pedwar rhanbarth. Pedair cân. Un wobr. Â gwlad y gân yn gwylio o’u soffas, pwy ddaw i’r brig? Ymunwch â ni’n fyw yn y stiwdio ar gyfer rownd derfynol Anthem, cystadleuaeth ganu deledu fwya’r genedl.

Caerdroia/unland

19:00 (Rhodd)
Caerdroia/unland : 20 Gorffenaf 2022 7 y.h Cerddoriaeth arbrofol fyrfyfyr ar gyfer dwr, telyn, ffidil ac electroneg Cwrdd yn Ffynnon Sant Caron, Tregaron gyda JWDR a Rhodri ac Angharad Davies @7pm

Peint a Sgwrs

19:00–21:00 (Am ddim)
Cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg ac i bawb sy’n siarad Cymraeg helpu. Jyst dewch am sgwrs dros beint!