calendr360

Heddiw 27 Ionawr

Pobol: Ffotograffau o’r Casgliad Cenedlaethol Sir Benfro: Ddoe a Heddiw

Dyma ail-agor yr oriel sy’n rhoi cyfle i bobol y tu hwnt i Aberystwyth weld rhai o drysorau’r Llyfrgell Genedlaethol.

Cyflyrau Dynol Clai

Hyd at 13 Chwefror
Sioe sy’n edrych ar y modd y mae dynoliaeth yn cael ei mynegi drwy gyfrwng clai.

Gweithgareddau Am Ddim ar gyfer Blynyddoedd Cynnar

Mae Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda yn falch o gyhoeddi ein bod wedi rhyddhau sesiynau Blynyddoedd Cynnar yn rhad ac am ddim, bydd ar gael o Fis Ionawr tan ddiwedd Mis Mawrth!

Gweithgareddau Am Ddim ar gyfer Blynyddoedd Cynnar

Mae Byw’n Iach Arfon, Caernarfon yn falch o gyhoeddi ein bod wedi rhyddhau sesiynau Blynyddoedd Cynnar yn rhad ac am ddim, bydd ar gael o fis Ionawr tan ddiwedd Mis Mawrth!

Gweithgareddau Am Ddim ar gyfer Blynyddoedd Cynnar

Hyd at 31 Mawrth
Mae Byw’n Iach Bangor yn falch o gyhoeddi ein bod wedi rhyddhau sesiynau Blynyddoedd Cynnar yn rhad ac am ddim, bydd ar gael o Fis Ionawr tan ddiwedd Mis Mawrth!

Gweithgareddau Am Ddim ar gyfer Blynyddoedd Cynnar

Hyd at 31 Mawrth (Am Ddim)
Mae Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes yn falch o gyhoeddi ein bod wedi rhyddhau sesiynau Blynyddoedd Cynnar yn rhad ac am ddim, bydd ar gael o Fis Ionawr tan ddiwedd Mis Mawrth!

Sadwrn 29 Ionawr

Dylan Morris yn ol yn canu yn yr Eagles eto!

Bydd Dylan Morris yn ôl nos Sadwrn yn canu yn yr Eagles, Caernarfon.

Taith Gerdded: Tanrallt a Chaer Engan

Ymunwch â ni ar ein taith gerdded nesaf yng nghwmni Dr Ffion Eluned Owen.

Mawrth 8 Chwefror

Seminar Ymchwil Dr Itxaso Rodríguez-Ordóñez

16:00–17:00
Caffael ergatifedd yn y Fasgeg a’i ystyr cymdeithasol: y goblygiadau i amrywio sosioieithyddol – Dr Itxaso Rodríguez-Ordóñez Yn dilyn dulliau amrywio ieithyddol ym …

Mercher 16 Chwefror

Cymdeithas y Penrhyn

19:30
Noson yng Nghwmni Dr Richard Lewis, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys.

Gwener 18 Chwefror

Porthladd Lerpwl – man geni iechyd cyhoeddus

Tyfodd Lerpwl yn gyflym yn ystod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, a daeth ei masnachwyr yn gyfoethog dros ben.

Sadwrn 19 Chwefror

Gigs Tŷ Nain 3 : Candelas, Kim Hon a Dafydd Hedd

19:00 (£10)
*DIM OND 100 TOCYN AR GAEL* Mae hwn yn ddigwyddiad capasiti llawn, a bydd angen Pás Covid-19 arnoch i fynychu’r digwyddiad. Wedi ei gefnogi gan The Youth Music Incubator Fund.

Sadwrn 5 Mawrth

Yn galw ar artistiaid, crefftwyr a gwneuthurwyr eraill

10:30–11:30
Yn galw ar artistiaid, crefftwyr a gwneuthurwyr eraill —- Gwahoddiad agored i adael i’ch dychymyg redeg yn wyllt ac ymuno â ni i wisgo ffynnon Sant Caron.

Gwener 18 Mawrth

Giraldus Cambrensis: gossiping and crusading around Wales, 1188

Roedd Gerallt Gymro yn offeiriad, awdur, ŵyr y Dywysoges Nest, ond yn bwysicaf roedd e’n glebrwr ofnadwy.

Sadwrn 19 Mawrth

Ar Gered: Glandyfi a Ffwrnais

10:30 (Am ddim)
Yn dilyn llwyddiant taith gerdded gyntaf ‘Ar Gered’ o amgylch ardal Tre’r Ddôl ym mis Ionawr beth am wisgo eich bŵts cerdded er mwyn mwynhau taith dywys o ryw bedair milltir …