calendr360

Heddiw 23 Hydref

Gilly Thomas a Louise Morgan

Hyd at 31 Hydref
Darluniau llawn delweddau a dychymyg, yn ymylu ar yr absẃrd sydd gan Gilly Thomas.

Y Wal: Owain Sparnon Y Gwneuthurwyr:Elin Hughes Y Sgrîn: Laurentina Miksys

Hyd at 13 Tachwedd
Mae Owain Sparnon yn ymateb i’r hyn mae yn ei weld bob dydd drwy gyfrwng ffotograffau, tirluniau, golau, sain a thrugareddau cyffredin.

Helfa Drysor Ddigidol

Pa mor dda mae eich teulu chi yn nabod Bangor, tybed? Rhwng hyn a 9 Tachwedd, gallwch brofi hynny trwy gymryd rhan yn ein Helfa Drysor Ddigidol.

Gareth Parry: Gwneud Lluniau

Arddangosfa fawr o waith yr arlunydd o Flaenau Ffestiniog, ar ei ben-blwydd yn 70 oed. Tirluniau trawiadol o fynyddoedd Eryri, Nant Peris a Dyffryn Ogwen, a’r môr ym mhenrhyn Llŷn.

Clive Hicks-Jenkins: Anturiaethau Mewn Llyfrau

Y llynedd bu’r artist a gwneuthurwr print Clive Hicks-Jenkins yn gweithio ar sawl llyfr nodedig, gan gynnwys comisiwn Faber & Faber i wneud lluniau ar gyfer cyfieithiad newydd y bardd …

Cat On A Hot Tin Roof (Theatr Clwyd)

Hyd at 23 Hydref (o £10.00)
Cynhyrchiad newydd o ddrama fawr Tennesse Williams am un noson boeth ar lannau’r Mississippi, wedi ei chyfarwyddo gan Anthony Ameida, enilludd Gwobr Cyfarwyddwr Syr Peter Hall RTST 2019.

Clive Hicks-Jenkins: Anturiaethau Mewn Llyfrau

Gwaith gwreiddiol gan yr artist Clive Hicks-Jenkins ar gyfer tri llyfr y mae wedi cyfrannu atyn nhw yn ddiweddar, sef cyfieithiad newydd y bardd Simon Armitage o The Owl & the Nightingale, The …

Marchnad Vintage, Hen Bethau A Chrefft Arberth

Detholiad o bethau vintage a chrefftau gwreiddiol.

Deian A Loli A Dygwyl Y Meirw

Bydd ffilm newydd am yr efeilliaid direidus yn cael ei dangos ar yr amseroedd yma ddydd Sadwrn, 23 Hydref, yn rhad ac am ddim; Y Stiwt, Rhosllanerchrugog, 11am, 12.30pm a 2pm Pontio, Bangor, …

Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

Hyd at 31 Hydref
Cymysgedd o ddigwyddiadau byw mewn amgueddfeydd ar hyd y wlad, a gweithgareddau ar-lein.

Bore Coffi Eisteddfod Dyffryn Ogwen

10:00–12:00 (£1)
Elw at yr Eisteddfod a gynhelir ddydd Sadwrn, 20/11/21

Reslo Cymreig

18:30 (£9.00 - £43.00)
Mae cewri’r gornestau reslo ar daith drwy Gymru.

Il Tabaro (Opera Canolbarth Cymru)

Cynhyrchiad newydd o waith Puccini, Il tabarro (‘Y Clogyn’), gyda chwe chantor a phedwar cerddor. Yn ail hanner y cyngerdd, bydd cymysgedd o eitemau cerddorol eto ar thema Paris.

Llun 25 Hydref

Cyfarfod Sefydlu Grŵp Cymunedol Twthill

18:00
Digwyddiad anffurfiol i sefydlu Grŵp Cymunedol Twthill. Dewch a’ch syniadau i’r Twthill Vaults nos Lun nesaf am 6 o’r gloch!

Noson Gwylio Sêr Ar Y Migneint

Taith gerdded fer i fyny at Lyn Conwy, a’r cyfle i ddefnyddio arsyllfa arbenigol i weld y sêr. Digwyddiad am ddim. Cyfarfod wrth Tŷ Cipar, Betws y Coed (LL240PA)

Mawrth 26 Hydref

Gwrth-Hiliaeth

Y cyntaf o gyfres newydd o ddarlithoedd, yng nghwmni’r awdur a’r ymgyrchydd Nova Reid a fydd yn trafod ei llyfr newydd The Good Ally.

Reslo Cymreig

Mae cewri’r gornestau reslo ar daith drwy Gymru.

Mercher 27 Hydref

DERE I GREU PODLEDIAD DY HUN!

09:30–12:30 (£5)
AT SYLW BLWYDDYN 4 I 6 SESIWN CREU PODLEDIAD DY HUNAN GYDAG ARBENIGWR O GWMNI RADIO ABER!

Cwiltiau Cymreig: Sgwrs Gyda Jen Jones

Trafodaeth ar-lein rhwng Andrea De’Rome, curadur yr arddangosfa ‘Edeifion Dynol’ sydd i’w gweld yn yr Amgueddfa ar hyn o bryd, a’r casglwr cwiltiau adnabyddus Jen Jones.

Reslo Cymreig

Mae cewri’r gornestau reslo ar daith drwy Gymru.

Cadw yn y cof: sgwrs i’ch hysbrydoli i ddod â hanes lleol yn fyw

19:00
Ydy hanes lleol yn bwysig i chi? Ymunwch â ni am sgwrs ddifyr gydag Elin Nant, John Dilwyn a Ioan Lord.

Peint a Sgwrs

19:00–21:00
Dowch draw am sesiwn sgwrsio hamddenol! Mae’r nosweithiau Peint a Sgwrs yn gyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg ac i siaradwyr profiadol gefnogi siaradwyr newydd.

Caffi Carneddau: straeon iasol a thraddodiadau Calan Gaeaf

20:00
Byddai Calan Gaeaf y gorffennol yn llawn hwyl, traddodiadau ac ambell i ysbryd, Hwch Ddu Gwta neu fwgan.

Iau 28 Hydref

Eisteddfod CFFI Ceredigion

Mwy o fanylion oddi wrth Swyddfa CFFI Ceredigion

Sadwrn 30 Hydref

Damhegion Drewllyd

Bydd Siwan Llynor yn adrodd straeon yn y Tŵr am fyd morwyn y gegin gefn Fictoraidd. Mae lleoedd yn gyfyngedig – cyntaf i’r felin.

Eglwys Wyllt

Yn edrych ymlaen tua chynhadledd COP-26 Cyswllt: Parch Sarah Roberts (sarahroberts@cinw.org.uk) Facebook: Eglwys Wyllt

Cymun wyllt

Parc Meurig, neu Sied y Cyn Filwyr os bydd tywydd drwg. Bwyd a phanad wedyn – dewch a chyfraniad neu rywbeth i rannu. Manylion – sararoberts@cinw.org.uk

Reslo Cymreig

18:30 (£9.00 - £30.00)
Mae cewri’r gornestau reslo ar daith drwy Gymru.

Gwener 5 Tachwedd

NOSON TÂN GWYLLT

19:00 (Plant: £3, Oedolion: £5, Tocyn teulu - 2 0edolyn 3 phlentyn: £15 (£12 ymlaen llaw).)
TÂN GWYLLT – Gatiau’r parc ar agor am 1800. Tân Gwyllt am 1900. Barbaciw a stondinau eraill.

Sadwrn 6 Tachwedd

Tan Gwyllt Llambed

19:00–19:30 (Oedolion £3, Plant £2, Myfyrwyr £2.50)
Arddangosfa tan gwyllt blynyddol gan Ford Gron Llambed. Unrhyw elw tuag at achosion da lleol. Dim bwyd ar gael a dim coelcerth eleni er mwyn creu mwy o le.

Mawrth 9 Tachwedd

Cyfarfod Cyffredinol Menter Iaith Bangor

18:00–19:00
Bydd Cyfarfod Cyffredinol Menter Iaith Bangor yn cael ei gynnal yn rhithiol nos Fawrth, 9 Tachwedd, am 6pm. Byddwn yn rhannu dolen gyda’n holl gysylltiadau e-bost yn nes at yr amser.