Diwrnod y Merched

14:00, 27 Ebrill

£20

Mae’r Clwb Rygbi yn cynnal Diwrnod Merched ar gêm gartref olaf y Tymor yn erbyn Clwb Rygbi Tregŵyr ar 27 Ebrill.

Bydd yn cynnwys Te Prynhawn a Prosecco am gost o £20 y pen gyda band byw gyda’r nos (Silver Doll).

Bydd raffl hefyd yn cael ei gynnal lle rydym wedi cael gwobrau gwych hyd yn hyn gan rai cwmnïau lleol, ac yn hapus i dderbyn eraill os oes unrhyw un yn dymuno cyfrannu. Bydd elw’r raffl yn mynd i Ymchwil Cancr y Fron. 

Gostyngiad grŵp ar gael pan brynir 6 tocyn neu fwy.