Capel Berea Newydd, Bangor, Gwynedd

Dewch i ganu ‘Africa’

Ruth Wyn Williams

Canu i Godi Calon! Bydd croeso cynnes yn eich aros.