Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Noson Swper GRAFT

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gynnal ein noson Swper gyntaf yn 2024 i ddathlu rhai o’n partneriaid …

Awr Dawel yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac …

Dewch i Ganu!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â’r cerddor Delyth Jenkins i ddysgu Cymraeg trwy ganu.

Paentio ar y Cyd Haf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Rydyn ni wrth ein boddau o’n partneriaeth â The Paint Along Lady ac o gyflwyno’r digwyddiad …

Llygod Bach yr Amgueddfa – Ar Lan Y Mor

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â ni yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ein grwp misol i blant o dan 5 oed.

Wonderfest!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â Platfform ar gyfer Wonderfest! – gŵyl flynyddol yn llawn gweithgareddau a gweithdai i …

Awr Dawel yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac …

Creu Gyda Cardfwrdd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â XL Cymru ar gyfer y sesiynau hyn i droi bocsys cardbord yn greadigaethau cŵl!

Creu Gyda Cardfwrdd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â XL Cymru ar gyfer y sesiynau hyn i droi bocsys cardbord yn greadigaethau cŵl!

Dewch i Ganu!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â’r cerddor Delyth Jenkins i ddysgu Cymraeg trwy ganu.

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i godi to’r Amgueddfa ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol!Thema eleni yw Natur …

Creu Gyda Cardfwrdd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â XL Cymru ar gyfer y sesiynau hyn i droi bocsys cardbord yn greadigaethau cŵl!

Llygod Bach yr Amgueddfa – Dathlu’r Haf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â ni yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ein grwp misol i blant o dan 5 oed.

Parti Môr-ladron!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ahoi! Diwrnod o hwyl i bob môr-leidr,  gyda: Crefftau creulon Paentio wynebau Straeon Anturus …

Pantomeim Capten Barnacles

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Pantomeim Capten Barnacles yn sioe un dyn am antur, hela trysor, brwydro creaduriaid gwyllt, …

Her Adeiladu Fawr K’Nex yr Haf – Cychod!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Wyt ti’n ddyfeisiwr ifanc neu’n hoffi adeiladu?

Awr Dawel yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac …

Ffair Hen Bethau a Gwneuthurwyr y Glannau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amrywiaeth cyffrous o stondinau danteithion a chrefftau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Dewch i Ganu!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â’r cerddor Delyth Jenkins i ddysgu Cymraeg trwy ganu.

Ffair Hen Bethau a Gwneuthurwyr y Glannau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amrywiaeth cyffrous o stondinau danteithion a chrefftau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Llygod Bach yr Amgueddfa – Dathlu Lliwiau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â ni yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ein grwp misol i blant o dan 5 oed.

Awr Dawel yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac …

Ffair Hanes a Threftadaeth

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Diwrnod llawn sgyrsiau, cyflwyniadau a gwybodaeth i’ch helpu chi i ddysgu mwy am hanes lleol a …