Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Parti Bychan Dydd Gŵyl Dewi⁠!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Yn galw ar holl blant dan 5 am fore llawn hwyl i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda chrefftau cŵl, …

Dewch i Ganu

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â’r cerddor Delyth Jenkins i ddysgu Cymraeg trwy ganu.

⁠Creu a Chadw – Masgiau Draig a Chennin Pedr

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch draw i greu masg draig neu genhinen Pedr i ddathlu Cymru!

Perfformiad gan “The Phoenix Choir of Wales”

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â ni i godi’r to mewn perfformiad i godi calon gan Gôr Phoenix i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

Parti Dydd Gŵyl Dewi

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â ni i ddathlu! Gyda chorau a chrefftau, dreigiau a chennin Pedr.

Paentio ar y Cyd Sul y Mamau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Rydyn ni wrth ein boddau o’n partneriaeth â The Paint Along Lady ac o gyflwyno’r digwyddiad …

Ffair Hen Bethau a Gwneuthurwyr y Glannau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amrywiaeth cyffrous o stondinau danteithion a chrefftau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Ffair Hen Bethau a Gwneuthurwyr y Glannau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amrywiaeth cyffrous o stondinau danteithion a chrefftau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Awr Dawel yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac …

Creu a Chadw – Lindys Llon

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i greu crefftau thema’r gwanwyn sy’n dod yn fyw, wedi’i wneud o wellt a hances bapur yn unig!

⁠Creu a Chadw – Lindys Llon

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i greu crefftau thema’r gwanwyn sy’n dod yn fyw, wedi’i wneud o wellt a hances bapur yn unig!

⁠Creu a Chadw – Lindys Llon

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i greu crefftau thema’r gwanwyn sy’n dod yn fyw, wedi’i wneud o wellt a hances bapur yn unig!

Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa

kathryn jenkins

Datryswch y posau yn ein Helfa Basg er mwyn hawlio eich siocled blasus!

Hwyl Y Pasg

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â ni am ddiwrnod allan cyffrous i’r teulu, yn cynnwys crefftau cŵl y gwanwyn i …

Creu a Chadw – Lindys Llon

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i greu crefftau thema’r gwanwyn sy’n dod yn fyw, wedi’i wneud o wellt a hances bapur yn unig!

Creu a Chadw – Lindys Llon

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i greu crefftau thema’r gwanwyn sy’n dod yn fyw, wedi’i wneud o wellt a hances bapur yn unig!

⁠Creu a Chadw – Lindys Llon

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i greu crefftau thema’r gwanwyn sy’n dod yn fyw, wedi’i wneud o wellt a hances bapur yn unig!

Dewch i Ganu!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â’r cerddor Delyth Jenkins i ddysgu Cymraeg trwy ganu.

⁠Diwrnod y Ddaear

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyma brynhawn i hyrwyddo gwarchod yr amgylchedd.  Bydd gweithgareddau yn ein gardd GRAFT, gweithdy …

Dewch i Ganu!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â’r cerddor Delyth Jenkins i ddysgu Cymraeg trwy ganu.