Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gŵyl Tawe

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Rydym yn gyffrous iawn i gynnal Gŵyl Tawe – gŵyl iaith Gymraeg Abertawe, wedi ei curadu gan …

Llygod Bach yr Amgueddfa – Chwedlau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cyfle I ddod I fwynhau crefft Cymru am ddim, yn ein grŵp misol Llygod Bach yr Amgueddfa.

Noson Swper GRAFT

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â ni yng ngardd gymunedol GRAFT  am bryd o fwyd tymhorol wedi’i goginio yn ein popty tân …

Dewch i Ganu!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â’r cerddor Delyth Jenkins i ddysgu Cymraeg trwy ganu.   Gyda Menter Iaith Abertawe.

Diwrnod Ffoaduriaid

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Fel yr Amgueddfa Noddfa Gyntaf, rydym yn eich croesawu i ddod i ddathlu amrywiaeth Cymru gyda …

Awr Dawel yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac …

Awr Dawel yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac …

Awr Dawel yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac …