Neuadd Bentref y Groeslon

Gwyl Ddrama Y Groeslon

Bethan Lloyd Dobson

Nos Iau a nos Wener 25 a 26 o Ebrill cynhelir Gŵyl Ddrama Y Groeslon am 7 o’r gloch.

Eisteddfod Y Groeslon

Bethan Lloyd Dobson

Beirniaid: Cerdd a Cherdd Dant: Einir Wyn Jones, Pwllheli Llefaru: Anni Llŷn, Garnfadryn Llên a …