Eisteddfod Capel y Fadfa

13:30, 4 Mai

Oedolion £4 plant Dan 16 oed£1

Eisteddfod Capel y Fadfa Talgarreg

Cystadleuthau newydd eleni sef

  • Dweud joc/jocs
  • Perffomio mewn cymeriad (amodau ar steddfota.cymru)

Testun y gadair: emyn (geiriau un unig) ar y testun cynhaeaf.

Am fanylion ffoniwch Emyr 01545590383 neu Enfys 01545590395 neu ewch i wefan eisteddfodau cymru