Neuadd Goffa Talgarreg

Ffair Nadolig Ysgol Talgarreg

Cerys Lloyd

5:30yh Canu Carolau yng Nghae’r Ysgol (dewch â thortsh) 6:30yh Ffair Nadolig yn Neuadd Goffa …