Gwyl o Fawl

18:00, 3 Mai

Gwyl o fawl yn y Tabernacl , Pencader nos Wener Mai 3ydd am 6.00 o’r gloch a datganiadau ar yr organ gan Mr Martin Griffiths.  Dim tâl mynediad, gwneir casgliad tuag at ymchwil i gancr yr ymennydd.