Eisteddfod Y Groeslon

01:00, 27 Ebrill

Oedolion £4.00 Plant am ddim

Beirniaid:

Cerdd a Cherdd Dant: Einir Wyn Jones, Pwllheli

Llefaru: Anni Llŷn, Garnfadryn

Llên a Thlws yr Ifanc: Anni Llŷn, Garnfadryn.

Arlunio: Non Llywelyn, Saron.