Lleisiau Tros Fôr Iwerddon

19:30, 26 Ebrill

Blwyddyn ers taith lwyddianus Côr Meibion Caernarfon i’r Iwerddon dyma gyfle i groesawu un o’r corau iddynt ganu gyda nhw yma i Gaenarfon. Côr merched o ardal Dulyn yw Third Day Chorale. 

Dyma gyfle felly i’w clywed yma yng Nghaernafon mewn cyngerdd gyda Chôr Meibion y dref. 

Braf fyddai eu croesawu i theatr lawn. Tocynnau ar werth yn siopau Palas Print neu Na Nóg yn y dref neu gan aelodau’r côr. Er gwybodaeth bydd y ddwy siop yn gofyn am daliadau gydag arian parod.