Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion

28 Ebrill

Cyfarfod y bore am 10 o’r gloch – arweinydd: Mrs Helen Medi Williams

Cyfarfod yr hwyr am 5.30 o’r gloch – arweinydd: Mrs Delyth Hopkins Evans

Croeso cynnes i bawb