Neuadd Goffa Cricieth

Mererid Hopwood yn traddodi Darlith Goffa David Lloyd George

Sian George

Traddodir y ddarlith yn Saesneg ar y testun “The 1923-1924 Welsh Women’s Peace Petition”

“Llais y Delyn” gydag Alys Mererid Roberts a Glain Dafydd

Sian George

Ymunwch â’r soprano Alys Mererid Roberts (WNO, Opera Canolbarth Cymru) a’r delynores gydwladol …

Twmpath Dawns efo Aderyn Prin

Sian George

Noson o hwyl, cerddoriaeth a dawnsio i’r teulu oll efo band ceilidh llawn ysbryd ac asbri

Cofio’r Cant 2

Pauline Williams

Cofio’r Cant 2  I ddathlu canmlwyddiant agor Neuadd Goffa Cricieth ceir cyfle i ail ymweld â …