Cerdded a chlonc!

2 Medi 2021

Taith gerdded fer. Cychwyn o dafarn Rhydypennau am 6.30, ymlaen trwy Landre ac ar y gefnen i Fryncastell. Diod i gloi’r noson yn nhafarn y Blac.

Croeso mawr i bawb – dewch i ddathlu’n bro a mwynhau cwmni’n gilydd!

Y digwyddiad yn rhan o Gŵyl Bro – Bro360.