Cyfarfod y Crynwyr Cymraeg

19:30, 21 Hydref

Cyfarfod arlein ddwywaith y mis i’r sawl sy’n dymuno crynwra yn gymraeg: hanner awr o ddistawrwydd disgwylgar i gychwyn; sgwrs a thrafod wedyn (dewch yn gynnar os am glonc cyn distewi)

Ymwelwch â’n safle we i dderbyn dolen zoom, ac i wybod mwy.

Trefnir gan grynwyr Pwllheli a’r Bala, ar nos Iau cyntaf a thrydydd y mis (nesa wedyn 04-11-2021)

@crynwyrcymraeg