Gig Noson Ogwen

19:00, 4 Medi 2021

£5

Noson i fwynhau talent lleol yn cynnwys Yazzy, Adam Boggs, Dafydd Hedd, Orinj a CAI.

Y digwyddiad yn rhan o Gŵyl Bro – Bro360.