Pobol: Ffotograffau o’r Casgliad Cenedlaethol Sir Benfro: Ddoe a Heddiw

18 Medi 2021 – 23 Ebrill

Dyma ail-agor yr oriel sy’n rhoi cyfle i bobol y tu hwnt i Aberystwyth weld rhai o drysorau’r Llyfrgell Genedlaethol. 

Dathlu hanes Sir Benfro mae’r ail arddangosfa, gyda gweithiau gan artistiaid sy’n gysylltiedig â’r ardal, fel Gwen John, Meinir Mathias a Graham Sutherland, a llenorion fel Waldo Williams. 

(dan ofal Llyfrgell Genedlaethol Cymru)