Taith Tractors Nadolig

11:00, 28 Tachwedd

Taith tractors y Nadolig yn codi arian i Diabetes UK a’r Stroke Association

Dechrau yn Llangybi am 11 od yn aros amser cinio ar faes parcio y Rookery yn Llambed. Croeso i chi alw draw.

Gwerthfawrogwn unrhyw roddion tuag at yr achos

Mwy o wybodaeth Iwan Uridge 07581 387043

—-