Amgueddfa Dros Nos: Y Rhufeiniaid GARTREF

14:00, 25 Mehefin – 10:00, 26 Mehefin

Tocyn teulu £5

Dewch ar antur Rufeinig gyda ni! Ymunwch â ni am noson llawn hwyl yn yr Amgueddfa o gysur eich cartref. 

Dyma fydd yn digwydd: 

– Adeiladu cuddfan, gwisgo fel Rhufeiniaid, a pharatoi am antur hollol unigryw drwy’r Amgueddfa. 

– Ewch tu ôl i’r llenni i storfeydd yr Amgueddfa, i ddarganfod trysorau Rhufeinig yr hen Isca. 

– Ymunwch â galwad fideo fyw arbennig i weld adeilad mwyaf enwog Rhufain – y Colosseum!  

– Paratowch i deithio’n ôl mewn amser, er mwyn hyfforddi fel llengfilwyr. 

– Barod am wledd? Cewch ddysgu beth oedd y Rhufeiniaid yn ei fwyta, cyn paratoi danteithion blasus adref!  

– Archwiliwch Gardd Rufeinig Caerllion mewn ymweliad rhithiol 360, cyn profi eich gwybodaeth mewn cwis ar-lein. 

– Ymlaciwch i wylio ffilm cyn gwely, ac yna ymuno â sesiwn fyfyrio, lle byddwn yn ymweld â ffynnon sanctaidd hudol. 

– Mwynhewch brecwast yn yr ardd, cyn creu gardd berlysiau a thrysorau Rhufeinig!