Gig y Blŵs Ôl-Eisteddfod

18:00, 12 Awst

£6

Eleni, fydd ’na ddim angen bod yn drist am fod yr Eisteddfod ar ben! Dewch i fwynhau gwledd Gig y Blŵs Ôl-Eisteddfod yn Llety Arall!

Eve Goodman • Pedair • Elidyr Glyn

Tocynnau’n £6 ac ar gael yn Palas Print o ddydd Mawrth 8 Awst ymlaen, neu gallwch dalu drwy ffonio 01286 662907.

Dewch a’ch diodydd eich hun i’r digwyddiad.