Cerddwn Ymlaen

19:30, 25 Tachwedd 2022

£10 i oedolion, £5 i blant

Cyfle arall i weld cyflwyniadau ‘Cerddwn Ymlaen’ a Bois y Gilfach a berfformiwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron.

Holl elw’r noson yn mynd tuag at elusen “Motor Neurone”.