Cymanfa Garolau Sioe’r Cardis

19:30, 4 Rhagfyr

Mae Pwyllgor y Canol Sioe’r Cardis 2024 yn cynnal Cymanfa Garolau yng Nghapel Mydroilyn, nos Sul y 4ydd o Ragfyr. Heledd Williams bydd yn arwain a bydd adloniant gan Bois y Gilfach.

A gan ei bod hi’n amser dolig, bydd gwin poeth a mins peis ar gael wedi’r gymanfa!

Am fwy o wybodaeth neu archebu rhaglen, cysylltwch â 07817 609438.

Croeso cynnes i bawb!