Cyngerdd Grŵp Cancr Llanybydder a Llambed

19:00, 25 Tachwedd 2022

Bydd yna Gyngerdd yn Eglwys Sant Pedr Llanybydder ar Nos Wener, Tachwedd 25ain am 7yh,
Gyda Chôr Meibion Cwmann a’r cylch, Catrin Davies Aberaeron, Lowri Elen Llambed.
Llywydd y Noson, Mrs Gwenllian Thomas, Cnwc Ty Mawr.  Tocynnau yn £8 ar gael oddi wrth aelodau Pwyllgor Cancr Llanybydder a Llambed, neu wrth ffonio Ieuan ar 07817617957.
Bydd yr holl elw yn mynd i Cancr Cymru UK.