Cynhadledd Fforwm Hanes Cymru

10:00, 17 Medi

£6 (neu am ddim i Gyfeillion y Llyfrgell Genedlaethol)

Cynhadledd mewn partneriaeth rhwng Fforwm Hanes Cymru a Chyfeillion Llyfrgell Genedlaethol Cymru | Conference in partnership between The History Forum for Wales and the Friends of the National Library of Wales.

Diwrnod llawn am y cysylltiad rhwng Cymru ac Iwerddon gan gynnwys darlithoedd gan: | A full day about the Wales-Ireland connection including lectures by:

– 10.00 Croeso’r Cadeirydd (Bob Morris) | Chair’s Welcome (Bob Morris)
– 10.30 Keith Bush – Cymru a thrasiedi Roger Casement (Wales and the tragedy of Roger Casement)
– 11.30 Dewi Davies – Y Gwyddelod a Frongoch (The Irish and Frongoch)
– 12.30 Cinio | Lunch
– 1.15.  Lynn Ebenezer – Cymru a Gwrthryfel y Pasg 1916 (Wales and the Easter Rising of 1916)
– 2.15 Cyfarfod Blynyddol Fforwm Hanes Cymru | History Forum of Wales AGM
– 3.00  Gorffen | End

**Digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg – darperir cyfieithu ar y pryd** | **Welsh language event – simultaneous translation provided**

**Mynediad am ddim i aelodau Fforwm Hanes Cymru a Chyfeillion LLGC | Free admission to History Forum of Wales members and NLW Friends**

** Mynediad trwy docyn (Mynychwyr nad ydynt yn aelodau) | Admission by ticket (Attendees that are non-members) £6.00**