Dartiau Nadolig

9 Rhagfyr 2022

Noson dartiau Nadolig yn nhafarn Y Mari Glyn Llanllwni yw ddechrau am 8 o’r gloch.

Er mwyn cymryd rhan fydd angen tal o  £5 ac mi fydd angen cofrestru erbyn 7yh

Dewch a’ch dartiau eich hun!

Mi fydd elw’r noson yn mynd tuag at Ysgol a Chylch Meithrin Llanllwni