Ar dy Feic.!

13:00, 25 Medi

Gweler y poster

Ma’ fe nol.!

Taith beicio elusennol yn cynnig 3 taith o amgylch Dyffryn Aeron. Fydd elw yn mynd tuag at Cylch Meithrin Ynys y Plant, Felinfach.
Taith i blant (Dim ar hewl)
6 milltir
16 milltir
30 milltir
Plant – £5
Oedolion – £10
Fydd pob taith yn dechrau a gorffen yn Cae Chwarae Felinfach.
Cofrestru am 13:00
Bwyd a diod ar gael ar y dydd

It’s back.!Charity cycle event offering 3 routes around the Aeron Valley. This event will be raising money for Cylch Meithrin Ynys y Plant, Felinfach.
Children’s route (not on the road)
6 miles
16 miles
30 miles
Children £5
Adults £10
All routes with start and finish at Felinfach football fields.
Registration at 13:00
Food and drink available on the day