Ffair Grefft Llanberis

17:00, 8 Rhagfyr 2022

Fydd Ffair Grefft yn cael ei chynnal tu mewn i’r Heights yn ystod Ffair Nadolig Llanberis ar yr 8fed o Ragfyr.

Fydd y Ffair Grefft yn dechra am 5. Cyfle da i gael dipyn o anrhegion unigryw ag i gefnogi crefftwyr lleol.

There will be a Craft Fair held inside the Heights during the Llanberis Christmas Fair on 8th December.

The Craft Fair will be open from 5pm. A great opportunity to buy some unique Christmas gifts and to support local crafters.