Ffair Nadolig Ysgol Gyfun Aberaeron

18:00, 24 Tachwedd

Am ddim

Ffair Nadolig Ysgol Gyfun Aberaeron

Neuadd yr Ysgol
24/11/22 rhwng 6yh a 8yh.
Dros 30 o stondinau gyda chrefftau amrywiol a chynnyrch lleol.
Gwobrau raffl fawr gwych wedi’u rhoi gan cwmnioedd lleol.
Mynediad am ddim. Croeso cynnes i bawb.
Cysylltwch gyda’r swyddfa swyddfa@ygaberaeron.org.uk os ydych am archebu lle ar gyfer eich stondin.