Gig Ieuenctid Bwncath

18:30, 1 Rhagfyr 2022

£10

Gig Bwncath yn Neuadd Goffa Bethel nos Iau 1af o Ragfyr 2022.

Tocynau yn gyfyngedig felly sicrhewch bod gennych chi docyn i gael mynediad.

Gig ar gyfer pobl ifanc blwyddyn 10-13 yn unig. 

Tocynnau ar gael yn Ysgol Brynrefail fory (dydd Llun 28/11/22) neu yn cwt Cae Top Clwb Pêl-droed Bethel p’nawn heddiw rhwng 3-4yh

Cyntaf i’r Felin ….