Marchnad Nadolig Aberystwyth

10:00, 3 Rhagfyr

Am Ddim

Ymunwch gyda ni ym marchnad y ffermwyr Aberystwyth yn ein dathliadau Nadolig.

Dyma’r 1af o’n marchnadoedd Nadolig yn cynnwys ein stondinwyr arferol yn ogystal â nifer o westeion arbennig.

Crefftau ac anrhegion di-ri, bwyd a diod poeth ac adloniant gan bobl lleol!