Miri Mawr ar y Mynydd Bach

13:00, 17 Rhagfyr 2022

£10 | £8 | £6

Ymunwch yn hwyl ac asbri y pantomeim Nadolig Cymraeg wrth i’r criw fynd ar antur fawr i’r Mynydd Bach, lle mae tarddiad Afon Aeron, lle mae hanes, diwylliant a diwydiant yn stor a straeon dirdynnol am wasgfa ac ymadael ac wrth gwrs hanes Augustus Brackenbury a rhyfel y “Sais bach”

Pwy fydd yn ennill y dydd? Wel, dim ond un ffordd sydd i ffeindio mas!

Tocynnau ar gael nawr

____

Come and join in the fun at the Welsh language Christmas pantomime as the crew go on an adventure to Mynydd Bach, the “Small Mountain” a range of low hills in the middle of Ceredigion which is home to the source of the river Aeron and much history, endeavour, industry and the infamous story of Augustus Brackenbury and the “war of the Little Engishman”

Who will win the day!? Well, there’s only one way to find out!

Tickets available now

Oriau’r Swyddfa Docynnau | Box Office Hours:
Llun i Gwener | Monday to Friday
9:30am-16:30pm
01570 470697