Oedfaon Cymraeg

10:00, 15 Mai

Oedfa Gymraeg i bob oed yng Nghapel Y Priordy am 10

Oedfa Gymraeg yng Nghapel Bancyfelin am 2

Y ddwy oedfa gan arweiniad Y Parchg Beti Wyn James