Papurau a gwefannau bro: cystadlu neu gryfhau?

11:15, 30 Gorffennaf 2022

Sgwrs banel yng nghwmni Y Barcud, Caron360, Clonc360, Goriad a mwy.

Dyma gyfle i gynrychiolwyr gwefannau bro a phapurau bro Cymru rannu profiadau a syniadau am ffyrdd o gydweithio, denu cyfranogwyr newydd a manteisio ar y cyfrwng print a’r cyfrwng digidol fel ei gilydd.

Croeso i bawb sy’n credu bod rhannu newyddion lleol yn bwysig.