Parti Calan Gaeaf Llanybydder

18:30, 28 Hydref 2022

£2.50 i oedolion ac £1.50 I blant

Mae Pwyllgor Pentref Llanybydder yn cynnal ein Parti Calan Gaeaf blynnyddol ar y 28fed o Hydref 2022 am 6.30yh yn Cross Hands Hotel, Llanybydder. Fe fydd gwobrau ar gael am y wisg ffansi orau, felly dewch yn eich gwisg ffansi mwyaf ddychrynllyd! £2.50 am oedolyn ac £1.50 am blentyn. Bydd yna bwyd am ddim i’r plant. Y cystadleuaeth eleni yw’r pwmpen wedi’i addurno orau, felly rhowch eich hetiau creadigol ymlaen! Edrychwn ymlaen i weld chi gyd yna.

Llanybydder Village Committee are holding our annual Halloween party on the 28th of October 2022 at 6.30pm at the Cross Hands Hotel, Llanybydder. There will be prizes for the best fancy dress, so please attend in your scariest outfit! Entry fee is £2.50 an adult and £1.50 a child. Free food for children only. The competition this year is for the best decorated pumpkin, so creative hats on!! Looking forward to seeing you all there.