Sesiwn galw draw – i w’bod mwy am yr Eisteddfod eleni

14:00, 23 Mehefin

Screenshot-2022-06-13-at-16.50.56

Trafnidiaeth, masnachu, cyngherddau, mynychu…

Eisiau gwybod mwy am yr eisteddfod eleni?

Bydd yr ŵyl genedlaethol yn ymweld â Thregaron yn ystod wythnos gyntaf mis Awst.

I holi unrhyw gwestiwn i dîm yr Eisteddfod, dewch draw i Neuadd Tregaron pnawn/nos Iau 23 Mehefin.

(Os na allwch fod yno, cadwch lygad ar Caron360 i weld crynodeb o’r prif gwestiynau ac atebion)