Sesiwn Galw Heibio 

11:00, 24 Tachwedd 2022

AM DDIM

🗣 Dewch i gael sgwrs gyda ni – Sesiwn galw heibio

📆 Tachwedd 24ain – Unrhyw bryd rhwng 11y.b. – 3 y.p

📤 Cyfle i fusnesau alw heibio am gacen a sgwrs anffurfiol am waith neu gyfleoedd gwirfoddoli neu thâl a allai fod ar gael i oedolion ag anableddau yn y cymunedau lleol.

– – –

🗣 Come and have a chat with us – Drop in session

📆 24th November – Anytime between 11am – 3pm

📥 Cyfle i fusnesau alw heibio am gacen a sgwrs anffurfiol am waith neu gyfleoedd gwirfoddoli neu thâl a allai fod ar gael i oedolion ag anableddau yn y cymunedau lleol.