Taith i Lerpwl

8 Rhagfyr 2022 – 9 Rhagfyr 2022

£199

Dewch ar daith ddeuddydd arbennig iawn i Lerpwl a dysgu am ryfeddodau’r ddinas hon gan yr hanesydd Gari Wyn. Cewch ddysgu am ddylanwad amrywiol y Cymry ar Lerpwl.

Bws moethus a gwesty, swper a brecwast yng nghanol y ddinas ynghlwm yn y pris. Trip a hanner a’r cyfan am £199 y pen!

Elw at Gronfa Caernarfon Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd. Diolch i gwmni Teithiau Elfyn Thomas a Gari Wyn.

I archebu lle, cysylltwch a Elfyn Thomas ar 01407 731080.