Trip Siopa ’Dolig – Betws y Coed

10:00, 3 Rhagfyr 2022

£6 dwy ffordd

Trip siopa ’dolig i Betws y Coed.

Croeso i unrhyw un o Fethesda, Tregarth, Talybont, Rachub, Llanllechid, Gerlan & Mynydd Llandygai.