Ymarfer Côr Pam Lai?

20:00, 27 Medi

Ydych chi yn joio canu a chymdeithasu? Mae ymarferion yn dechrau nos Fawrth NESAF yng Nghlwb Rygbi Llanbed am 8:00yh. 
Felly, beth amdani? Dewch i ymuno â Chôr meibion Pam Lai?