Bingo Cerddorol ABBA

19:30, 20 Mehefin 2023

£5

Noson o Fingo cerddorol yn yr Eagles ar yr 20fed o Fehefin. Mae gwobrau gan GEWS a’r Eagles trwy’r noson, a bydd llond lle o hwyl!

£5 fydd mynediad a bydd modd talu ar y noson!

Croeso cynnes i BAWB!