🎅🎄 Bingo Nadolig

20:00, 11 Rhagfyr 2023

Bingo Nadolig yn dechrau am 8yh yng Nghlwb Rygbi Llanybydder i godi arian at Gymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Llanybydder ~ Raffl ~ Croeso i bawb!