Breuddwyd Roc a Rol?

19:00, 24 Mawrth 2023

£10.00

Noson o straeon, atgofion a chaneuon gan Cleif Harpwood o Edward H Dafis, yng nghwmni Geraint Cynan.

Tocynnau ar gael yn Siop Plwmp a Siop Awen Teifi, Aberteifi neu drwy ffonio Gareth ar 01239 654309. £10 i oedolion, plant ysgol am ddim.