‘Carolau ar y Comin’

17:00, 10 Rhagfyr 2023

Am ddim

‘Carolau ar y Comin’

Oedfa garolau awyr-agored (tywydd yn caniatáu!) ar Waun Treoda (Comin yr Eglwys Newydd), Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, ddydd Sul, 10 Rhagfyr 2023, am 5.00pm. Wedi ei threfnu gan Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd. Yng nghapel y Tabernacl, 81 Merthyr Road, Yr Eglwys Newydd, os bydd y tywydd yn anffafriol. Manylion pellach: gwybodaeth@cwmpawd.org. Croeso i bawb.