Croendena, Frân Wen

2 Chwefror 2023

£13-£15

Dramedi newydd sbon gan Frân Wen.

Mae’r ddrama, sy’n dilyn merch ifanc o’r enw Nel yn cyffwrdd ar themâu fel ail garterfi a’r argyfwng iechyd meddwl yng nghefn gwlad Cymru, pynciau cyfredol iawn yn yr ardal.