Cyfres Caban 1

19:00, 27 Ionawr 2023

Am ddim, ond croeso i chi roi punt neu ddwy os medrwch

ADLONIANT; DIWYLLIANT; CHWYLDRO!

YesCymru Bro Ffestiniog yn cyflwyno’r cyntaf mewn cyfres o nosweithiau yng nghaffi Antur Stiniog.

Nos Wener 27 Ionawr am 7

Elidyr Glyn yn canu, a’r archdderwydd Myrddin ap Dafydd yn rhoi sgwrs.

Bydd y caffi’n gwerthu diodydd poeth a chwrw aballu.