Cymanfa Garolau

19:00, 10 Rhagfyr 2023

£5

Cymanfa CarolauCyfeillion Mechell

Cymanfa Garolau Mynydd Mechell

Cyfeillion Mechell yn cyflwyno Cymanfa Garolau yng Ngapel Jerwsalem, Mynydd Mechell.

Nos Sul, Tachwedd 10fed am 7 y.h.

Cyfranwyr y noson yn cynnwys Bethan Elin, Nia Efans, Iwan Evans, Linda’r Hafod a phlant Ysgol Gymuned Llanfechell.