Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

19:00, 11 Rhagfyr 2023

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

(Darlith wyneb yn wyneb, a rithiol drwy gyfrwng Zoom)

 

Y Cyfarfod Blynyddol am 7 o’r gloch ac i ddilyn:

Dr Gwen Angharad Gruffudd yn trafod ‘Anturiaeth fawr William Mark Owen a swyddfa argraphu Bethesda’.

 

7.00yh nos Lun, Rhagfyr 11eg, 2023

 

Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda. Cofrestrwch efo garethllwyd197@btinternet.com

 

Rhithiol tros Zoom: Cofrestrwch efo bethan@ogwen.org

 

Cofrestrwch erbyn 12 o’r gloch dydd Llun, Rhagfyr 11eg, ar yr hwyraf os gwelwch yn dda

 

Tâl aelodaeth 

£10.00 i rai mewn gwaith

£5.00 i bensiynwyr a’r di-waith

Plant ysgol am ddim

Cost darlithoedd unigol = £2.00